Sluttpakke ga etterlønn i 9 måneder

Sluttpakke ga etterlønn i 9 måneder

Noen ganger er man uheldig og havner i et dårlig arbeidsforhold. Et medlem kontaktet oss og fortalte om en arbeidssituasjon som ikke var holdbar. En gjennomgang viste at arbeidsgiver ikke hadde hatt forsvarlig saksbehandling i flere prosesser og dette gikk ut over den ansatte.

Krifa gikk inn i forhandlinger med arbeidsgiver og arbeidsforholdet mellom partene ble avsluttet gjennom en sluttavtale. Saken krevde mange runder før partene til slutt ble enige. Det ble tilbudt etterlønn i 9 måneder. I tillegg fikk vedkommende beregnet feriepenger, pensjon og beholdt forsikringer av deler av utbetalingen. Utbetalingene skulle skje uavhengig av om vedkommende mottok annen inntekt. Dette takket medlemmet ja til. Krifa er glade for at personen nå kan bruke tiden på å legge dette bak seg og glede seg over ny jobb, vel vitende om at det i 9 måneder fremover blir dobbel inntekt. Da er man sikret økonomisk og har samtidig fått muligheten til å opparbeide bufferkonto, nedbetale gjeld eller lignende.

Det er ingen selvfølge å få en sluttavtale ved konflikter i et arbeidsforhold. Samtidig kan det være en god løsning for alle parter, og Krifa bistår selvsagt gjerne deg som medlem. Ta kontakt om du opplever konflikter på din arbeidsplass – for de kan i mange tilfeller løses slik at du igjen kan oppleve god arbeidslyst på din arbeidsplass.

Søk