Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Kommer du alltid litt for sent?

27 / 08 / 2017

Shutterstock 158928074 Edit

Er du den som alltid kommer 5 minutter for sent til møtet? I så fall er det hjelp å få. Det er nemlig oppfatningen din av tid som er grunnen til at du kommer for sent.

Tikk takk, tikk takk. Sekundviseren beveger seg sakte fremover. Det blir vekslet irriterte blikk og fingre tromler på bordet. Nå kommer kollegaen for sent i møtet igjen.

Hvilken kategori er du? 

Det er typisk ikke for å være uhøflig at du eller kollegaen din kommer for sent. Tidscoach og foredragsholder Trine Kolding mener at det heller er tegn på hvilken oppfatning av tid du har. Hun pleier å dele inn mennesker i tre kategorier; tidsoptimister, tidspessimister og tidsrealister.

Tidsoptimisten

Tidsoptimistene er de som oftest kommer for sent. De har et veldig avslappet forhold til tid og lar seg ikke begrense av den. Denne typen mennesker finnes på stort sett alle arbeidsplasser, forteller Kolding.

Hun sier det ofte oppstår konflikt mellom de tre gruppene fordi de har forskjellig syn på tid. For tidsoptimistene betyr det ikke noe hvis man er et par minutter forsinket. Men selv om det ikke er meningen deres å irritere kollegaene ved å komme for sent, bør de være klar over hvilken effekt det har forklarer hun.

-Du sender et dårlig signal til dine kolleger når du kommer for sent til møter og avtaler. Det kan bli oppfattet som respektløst og skape stor frustrasjon hos de andre. Tiden er knapp for de fleste, så ingen er interessert i å bruke tid på å vente, sier hun.

Husk buffertid

Kolding mener at tidsoptimister kan bli bedre til å holde avtalte tider. Det handler om å endre tankegangen sin. Det er nemlig helt typisk for tidsoptimisten å tro at man kan rekke en hel masse på altfor kort tid. Og da sprekker tidsplanen.

-Prøv i løpet av en dag å beregne hvor lang tid du tror du bruker på ulike oppgaver. Deretter kan du ta tiden og notere deg hvor lang tid det faktisk tok. Der tidspessimistene ofte setter av alt for lang vil optimisten sette av for liten tid. Gjøre du denne øvelsen får du en idé om hvor feil du tar.

Kolding understreker at planlegging er avgjørende for å få styr på tiden. Man må legge inn nok buffertid så man har noe å ta av hvis det kommer uforutsette ting. På den måten ødelegger du ikke resten av dagens avtaler hvis du blir stående i bilkø eller et morgenmøte trekker ut.

- Også er det viktig å huske, at det er andre fordeler med å planlegge dagen bedre. Som oftest får du mer tid og mer overskudd i hverdagen. Lykke til!

 

Medspiller og ikke motspiller

25 / 05 / 2016

Barista Shutterstock 453988864

Krifa mener at den beste måten å oppnå resultater mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er gjennom forhandling og dialog i gjensidig respekt for hverandre og hverandres interesser.

En rekke danske kabinansatte starter nå sin egen fagforening. De frykter for jobbene sine i en flybransje som er under hardt press og konkurranse. De mener at de på denne måten tar ansvar for både egen og sine kollegers arbeidsplass da deres tidligere fagforening setter krav til arbeidsgiver som vil koste arbeidsplasser. Foreningen vil ta kontakt med SAS for å finne en løsning.

- Vi ønsker å ta ansvar for arbeidsplassen vår. At medarbeidere vil risikere at kolleger mister jobben på grunn av dette, er uakseptabelt for oss, sier formannen i den nye kabinforeningen, Søren Johansen, ifølge det danske nettstedet.

Dette er å lese i Dagens Næringsliv http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/05/23/152...

Krifa er helt klart på arbeidstakernes side, men mener at lønnsmottakere og arbeidsgivere er avhengige av hverandre og har mange felles interesser. At det går godt for en arbeidsgiver er en forutsetning for at de ansatte kan beholde deres jobb og få en god lønn. Videre er det en forutsetning at arbeidstakere er tilfredse for at de blir i deres jobb og yter en god innsats.

Det er selvfølgelig interessemotsetninger mellom arbeidsgivere og ansatte. Men, det skader begge parter å skape fiendebilder av hverandre. Det gagner begge parter å respektere hverandres interesser og finne løsninger ved å gå i dialog.

Velkommen i Krifa.