Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Valg 2015

11 / 09 / 2015

Valg

Innen mandag 14. september tar du et valg – enten ved å gi din stemme eller la være. Du er med på å påvirke egen hverdag, omgivelsene og samfunnet, både i dag og i fremtiden. Bruk stemmen din aktivt!

I Norge er det demokrati og du står dermed helt fritt til å velge hvem du vil gi din stemme til. Ta et eget valg uavhengig av hva arbeidsgiver, familie, venner osv skulle forvente av deg. Bruk stemmen din slik du vil – den har betydning!

Krifa er en politisk uavhengig fagforening. Vi støtter ingen politiske partier. Vi mener at du skal kunne velge fagforening helt uavhengig av politisk tilhørighet. I Krifa er din sak og dine spørsmål unike for oss. Krifa er politisk engasjerte og interesserte på vegne av deg som arbeidstaker.

Godt valg!