Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Få en god start i ny jobb

25 / 07 / 2019

Ny Jobb

Er du en av de som begynner i ny jobb over sommeren? Ikke vær nervøs.

Den første tiden på en ny arbeidsplass bærer preg av at du er på bortebane, men det er kun til du har lært de nye oppgavene, kollegaer og stedet å kjenne. Her er syv gode råd til deg som snart skal bli kjent med en ny arbeidsplass.

 1. Skap en positiv relasjon til dine nye kolleger

På de fleste arbeidsplasser er kolleger og ledere dine viktigste resurser til å komme raskt og godt i gang med den nye jobben. Det er derfor viktig at du investerer i å skape en positiv relasjon til dem og det blir også gøyere på jobb om du engasjerer deg i dem. Interesser deg for dem, deres barn, deres fritidsinteresser og deres faglige oppgaver.

 2. Vær oppmerksom på ditt engasjement 

Ditt engasjement og din holdning kan være med på å gi et positivt inntrykk av deg som både ansatt og kollega. Jo mer du engasjerer deg og tar eierskap i dine oppgaver, jo bedre vil du bli til å løse dem. En god strategi kan være at du aktivt er oppsøkende i forhold til å få nye oppgaver du har lyst på og som du tror du vil være god til.

 3. Få avklart hva som forventes av deg 

Det er en stor fordel å så tidlig som mulig få vite hvilke rammer og forventninger din leder og dine kolleger har til deg. Hvis lederen din selv ikke legger opp til det, kan du med fordel i løpet av de første ukene ta initiativ til et møte hvor dere avstemmer forventinger, så du sikrer at du er på rett kurs. Det er viktig at du gjør det tydelig for din leder om du trenger noe mer for å løse oppgavene dine ordentlig, eller om det ikke er balanse mellom dine ressurser og de krav du står ovenfor.

 4. Vis hva du er god til og søk feedback

Hold uformelle statusmøter med sjefen din og sparr med kolleger på dine arbeidsoppgaver. På den måten kan du både synliggjøre hva du er god til og løpende få feedback på dine resultater. Slik får du følelsen av overblikk og trygghet i om du er på rett vei samtidig som tilliten mellom sjefen din og deg øker. Dette gir deg også mulighet for både personlig og faglig utvikling i jobben din.

 5. Tillat deg selv å undre og å komme med ideer

Det er naturlig at du som ny medarbeider, som enda ikke kjenner bedriftens arbeidsprosesser og kultur, vil undre deg over hvorfor og hvordan noen ting gjøres som de gjør på arbeidsplassen. Du vil få ideer som er nye og annerledes og du disse ideene kan gjøre deg til en verdifull og viktig medarbeider. Husk bare på at du må være konstruktiv og vise respekt for måten det gjøres på i dag.

 6. Anerkjenn litt stress, men vær forsiktig

I ny jobb er det naturlig å være sliten og føle seg litt stresset. Kanskje opplever du i perioder mye stress de 3 første månedene, med dette må ikke vedvare. Vær oppmerksom på at dette ikke utvikler seg til å bli en varig følelse som blant mye annet påvirker din nattesøvn.

 7. Få skriftlig avtale på din ansettelse

Du har krav på ansettelseskontrakt. Vi i Krifa vil gjerne lese gjennom din kontrakt - helst før du skriver under - så vi kan oppdage og forberede eventuelle mangler ved den.

Vi vil at du skal trives og lykkes i ditt arbeidsliv. Som medlem i Krifa har du ubegrenset tilgang til våre jurister og rådgivere. Ingen henvendelser er for små og ingen for store – vi vil gjerne hjelpe deg videre.

 

Meld deg inn og kontakt oss i dag på www.krifa.no

Velkommen til frokostseminar – Foreldrepermisjon på 1,2,3

23 / 07 / 2019

Vi Skal Ha Barn

Har du spørsmål om foreldrepermisjon? Forstår du alle regler og rettigheter? Kom på vår Krifa-frokost, der gir ekspertene deg svar på det du måtte lure på. 

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Kan jeg utsette permisjonen? Påvirker lønnen beløpet? Har jeg rett til utbetaling i permisjonsperioden og av hvem?

Se Facebook-arrangementet her.

Mødrekvote, fedrekvote, fellespermisjon, gradert/fleksibelt uttak. Vi guider deg gjennom jungelen av spørsmål, papirer og systemer som dukker opp både hos deg og fra arbeidsgiver og NAV.

Les mer om mamma og pappapermisjon her.

«- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.»


Frokostseminaret finner sted hos vår samarbeidspartner Bing Hodneland 29. august kl.08.30 - 10.00 - gratis og åpent for alle. Vi serverer frokost fra kl. 08.00. Krifas jurister er tilgjengelige for samtaler i etterkant.

Meld deg på her: [email protected] 

Har du andre spørsmål eller er nysgjerrig på Krifa?

Les mer på www.krifa.no og ta kontakt på chat eller på telefon 22 72 00 20

Mamma- og pappaperm på 1,2,3

18 / 07 / 2019

2018 03 07 10 38 35 Daddy Daughter Photo By Becca Tarter @photobybex On Unsplash

I 2018 ble det født 55 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen?

Det er en jungel av papirer og systemer. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Les også: Har jeg rett på ulønnet permisjon?

Kort om mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon

Regelverket gir rom for både mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak. Vi tar her utgangspunkt i 100 % foreldrepenger over totalt 49 uker.

·         Mødrekvote er på 15 + 3 uker. 15 uker permisjon etter fødsel og 3 uker  permisjon før forventet termin.

·         Fedrekvoten er på 15 uker og kan tas etter de første 6 ukene etter fødselen.

·         Gradert/fleksibelt uttak. Fellespermisjon er på 16 uker. Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes. Husk at her kan det være frister som er viktige å overholde overfor NAV i forhold til hvordan dere ønsker å fordele fellespermisjonen.

Venter du tvillinger?

En viktig endring kom i 2018 for tvilling- og trillingforeldre. Endringen gir foreldrene 17 uker ekstra med foreldrepermisjon!

- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Les også: Når har jeg rett på permisjon fra jobben?

Hva med meg som ikke oppfyller kriteriene for foreldrepenger? Du er langt fra alene om å ha spørsmål. Gjør som mange andre – ta kontakt med oss!

Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Ferie er viktig!

11 / 07 / 2019

Blogg 11 Juli

Er du blant dem som tror det er bra at du er tilgjengelig både på telefon og e-post i ferien? Både du og også din arbeidsplass er tjent med at du tar deg helt fri. 

Når det gode feriemodus inntreffer, får man gjort mindre – og det er slik det skal være. Man blir både sliten og stresset over alt man tenker man bør gjøre, men ikke rekker eller får gjort. Senk skuldrene, tillat deg å være langt mindre effektiv en vanlig og legg jobben igjen der den hører hjemme. 

Ferie er like viktig som en god natts søvn. Hjernen din trenger at du tar ferie. Den fordøyer ting den har jobbet med og grublet på. En god pause gjør det enklere å både utføre og fortsette dine oppgaver og utfordringer når du kommer tilbake på jobb etter en god, lang pause. Om målet er å stresse ned og nullstille seg, er sammenhengende ferie i tre uker å anbefale.

Enhver arbeidsplass som ønsker produktivitet og fortjeneste bør tilrettelegge for at du som ansatt både får god nattesøvn og gode, lange ferier. Det er bevist at gode ferier gjør deg og dine kolleger enda bedre og øker bedriftens produktivitet - noe som igjen gjerne øker fortjenesten.

Ferie er altså «vinn-vinn» for alle involverte – både for deg, de rundt deg, arbeidsplassen din og samfunnet.

God ferie med beste samvittighet fra alle oss i Krifa.

 

NB: Skulle det oppstå noe som endrer ferieplanene dine i sommer er vi tilgjengelige gjennom hele sommeren.

Syk i ferien?

04 / 07 / 2019

Syk kvinne

Arbeidstakere har rett på ferie for å lade batteriene og bruke tid på hyggelige ting. Det blir det lite av hvis du blir syk.

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

For at kravet skal være gyldig må du ha vært så syk at du ville vært 100 prosent arbeidsufør, forklarer Krifa-jurist Cecilie Lunde. Dette følger av Ferielovens § 9. Det er også nødvendig med legeerklæring, så hvis du blir syk utenlands må du oppsøke lege og få dokumentasjon, sier hun.

Vis legeerklæring første arbeidsdag

Det er viktig at du viser legeerklæring til arbeidsgiver rett etter ferien. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at krav med legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du kommer på jobb. Normalt betyr det første arbeidsdag etter ferie, og det er det ganske streng praksis på, forklarer Lunde.

Gjelder kun din egen sykdom

Du har kun krav på utsatt ferie hvis det gjelder din egen sykdom. Om det er dine barn- eller andre i familien som har vært syke så har du ikke et gyldig krav.

Én sykedag er nok

Selv om du bare er syk én dag, kan du kreve å få erstattet denne feriedagen i ettertid. Tidligere hadde man kun rett på ny ferie hvis man hadde vært syk i minst seks virkedager, men her ble ferieloven endret i 2014. 

Sykdom utenfor EØS gir ikke sykepenger

Dersom du blir syk utenfor EØS-området har du fortsatt krav på feriedager, men det blir i såfall ubetalt. Det er fordi det kun er opphold i Norge eller EØS-land som gir rett til sykepenger. 

Ferieloven §9 (utdrag)

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. 

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Unngå stress i ferien

27 / 06 / 2019

Shutterstock 137240582

Pleier du å starte ferien med sykdom og trøtthet? HR-konsulent Pernille Aagaard gir deg rådene til en ferie uten stress, og større sjanse for å vende uthvilt tilbake til jobb.

Unngå møter 

Prøv å rydde de siste dagene på jobb fri for møter. For møter gir deg som regel nye oppgaver som du uansett ikke rekker å gjøre før ferien.

Plan før ferien

Lag en realistisk plan for hvilke arbeidsoppgaver du skal ha ferdig før ferien starter. Husk å sette av tid til uforutsette oppgaver, for de dukker alltid opp.

Plan etter ferien

Før ferien starter bør du lage en realistisk plan for hvilke oppgaver du skal gå løs på etter ferien. Da kan ta ferie med ro i sjelen, fordi det ikke er noe som ”henger”, og du har skaffet deg oversikt.

Rydd 1. dag etter ferien

Hvis det er mulig, sett av den første dagen i kalenderen etter ferien til å gå gjennom mail og få oversikt over arbeidsoppgavene dine. Det kan jo ha oppstått ting i løpet av ferien som endrer prioriteringene dine mens du har vært borte.

Be en kollega lese mail

Avtal gjerne at en kollega leser mailen din når du har ferie, og be ham svare på henvendelser som trenger respons, slette alle nyhetsbrev, spam-mail og mail som uansett ikke vil være aktuelle når du kommer hjem. Da slipper du å komme hjem til 400 mail, men kun de du trenger å forholde deg til.

Avtal med jobb og familie

Gjør en tydelig avtale med familien og sjefen din, om hvorvidt du ved spesielle situasjoner kan kontaktes i ferien. Sørg for at de av kollegene dine som er på jobb kjenner avtalen og respekterer den.

Bruk fraværsmelding

Sett på mobilsvar og aktiver fraværsmelding på mail. Respekter deg selv og familien din ved å la være å sjekke mobil og mail i løpet av ferien. Med mindre du har en avtale med sjefen og familien om det – så er det faktisk helt unødvendig.

Klarer du å stresse ned i ferien, så kommer du tilbake til jobb med god arbeidslyst.

Norske stemmer på Krifas Generalforsamling

27 / 06 / 2019

Blogg Dk

For noen uker siden dro Solvei Arheim, Kjellaug B. Hjortland og Jens Graabaek til Krifas moderland Danmark for å representere deg og de andre norske medlemmene på Krifas Generalforsamlingen. De er alle enige om at Krifa er en langt større og tyngre organisasjon enn man får inntrykk av i Norge, og alle de tre deltakerne uttrykker stor takknemlige for at nettopp de fikk reise. 

Generalforsamlingen, offisielt kalt Representantskapsmøte, er Krifas øverste myndighet. Annen hvert år samles delegater fra lokallag i hele Danmark, og en delegasjon fra Norge for å legge føringer for den neste perioden.

 

Dette sier de norske representantene om oppholdet.

 «Jeg følte meg velkommen og inkludert fra første stund.

Valg og endring i reglementet gikk greit, workshopene var spennende, det faglige innhold var interessant, omgivelsene og maten var nydelig og underholdningen var fantastisk.

Krifa er helt klart en organisasjon som vet å ta vare på sine medlemmer og mennesker, både på og utenfor jobb.  Alle – inkludert øverste leder - var veldig inkluderende.

Jeg sitter igjen med så mange positive inntrykk etter turen og takker for at jeg var en av de som ble valgt ut til å representere Norge i Krifa Danmark.»

Solvei Arheim - Tillitsvalgt og Verneombud i Retail24 og verv som meddommer

 

«Krifa er en stor, imponerende og tradisjonsrik organisasjon. Oppholdet var en fin balanse mellom gode foredrag, avstemninger og sosialisering med hyggelige mennesker og god mat. Personlig ble jeg enda mer interessert og inspirert av dette med «God Arbeidslyst», og at vi som medlemmer kan bruke ansatte i Krifa inn mot vår egen arbeidsplass for å øke arbeidslysten. Jeg synes det er veldig bra at Krifa jobber forebyggende! Jeg lærte også mye om strukturen i Krifa og organisasjonen som jeg ikke visste fra før. Det var en ære å få bli med!»

Kjellaug Borge Hjortland – lærer

 

«Jeg liker slike komprimerte sammenkomster i et bra tempo, så dette passet meg perfekt.

Jeg er selv dansk og fikk mulighet til å bli bedre kjent med tilbudene og mulighetene som finnes i Krifa Danmark. Jeg synes varierte medlemskap er interessant og synes det bør vurderes også i Norge. Jeg opplevde temaer som livslang mestring, bedre ledelse, ledersertifikat, stresspolitikk og nærværende ledelse kontra hjemmekontor som meget engasjerende.

Jeg satte stor pris på dialogene jeg hadde med andre rundt både Krifas og mine personlige verdier. Jeg liker Krifas verdier om å se mennesker gjennom verdighet og potensiale – og å møte mennesker gjennom relasjonsbygging og det å ville engasjere seg.

Jeg opplever at Krifa i Norge har et sterkt nettverk i og rundt Krifa Danmarks sentrale ledelse og styre. Krifa Norge er viktig for Krifa Danmark.»

 

Jens Graabaek – strategi og produksjon innen sjømat

 

Konferansens innhold

 Krifas visjon er å etablere en ny plattform ved å skape god arbeidslyst hos den enkelte ansatte i alle arbeidslivets faser - i arbeidsfelleskap og på arbeidsplasser – og dermed bli det naturlige førstevalg for flere.

 

Søren Fibiger Olesen er formann i Krifa og fremla følgende agenda for konferansen:

 

«I Krifa er vi på reise mot et nytt univers. Vi har en visjon om å skape en ny plattform. Et ståsted – et univers – som vi ikke kjenner detaljene og dybden i, men som vi er dedikerte og fokuserte på å nå! På representantskapsmøte vil vi sette fokus på din reise, drøfte utfordringer ved reisen og gi næring til tanken og drømmen om det nye univers – den nye plattformen for Krifa.»

Når kan jeg ta ferie og hva får jeg i feriepenger?

20 / 06 / 2019

shutterstock 201370130 web

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Hvor mye ferie har jeg rett på?

Ferieloven gir deg rett på 25 virkedager ferie i løpet av et kalenderår. Lørdag er en virkedag, og det betyr at du har krav på fire uker og en dag ferie etter ferieloven.

Det er imidlertid mange som har fem uker ferie. For å ha rett på fem uker ferie, må du ha en avtale med arbeidsgiver om dette. De fleste har det i sin ansettelseskontrakt, men det kan også fremkomme av tariffavtale.

Du kan også avtale utvidelse til fem uker ferie med arbeidsgiver etter at du har begynt å arbeide i virksomheten. Sørg da for å få det skriftlig i en egen avtale, eller på e-post slik at du kan dokumentere din utvidede ferierettighet.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du krav på en ekstra ferieuke.

Kan jeg ta ut all ferie sammenhengende?

Du kan ikke ta ut all ferie sammenhengende, med mindre du inngår en skriftlig avtale med arbeidsgiver om en slik løsning.

Du har krav på tre uker (18 virkedager) sammenhengende ferie, og du kan kreve at de avvikles i perioden 1. juni til 30. september.

Det er mulig å ta ut ferie for neste år eller benytte ferie overført fra året før, etter avtale med arbeidsgiver. Det kan gi mulighet for lengre ferie enn tre uker sammenhengende.

Kan jeg overføre min ferie til neste år, eller ta ut forskudd på ferie i år for neste år?

Deler av ferien kan overføres eller tas ut i forskudd. Det tillates å overføre eller ta ut forskudd på ferie med maks to uker (12 virkedager), så lenge arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler dette skriftlig.

Det er imidlertid ikke tillat å utbetale lønn eller annen kompensasjon for ferie som ikke tas ut i løpet av året eller overføres. Siden det kun er lov til å overføre inntil to uker, og etter avtale med arbeidsgiver, er det viktig at du selv også påser at du får tatt ut din ferie hvert år.

Kan jeg ta ekstra ferie uten lønn?

Du har ikke krav på å ta ekstra ferie uten lønn. Dette må i så fall avtales med arbeidsgiver, og arbeidsgiver kan si nei uten å gi en begrunnelse for avslaget om ditt ønske.

Bestemmer arbeidsgiver eller jeg når jeg tar ut ferie?

Ferieloven sier klart at arbeidsgiver avgjør tidspunktet for ferieavvikling dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsettelsen av ferieavviklingen, og i de fleste tilfeller blir ikke dette et problem.

Arbeidstakere som har fylt 60 kan selv bestemme tidspunkt for avvikling av den ekstra ferieuken de er tildelt.

Det finnes egne regler når det gjelder ferieavvikling i oppsigelsestid, se Ferieloven § 8for mer informasjon.

Kan arbeidsgiver endre ferien min?

Arbeidsgiver har en begrenset mulighet for å endre din ferie. Arbeidsgiver kan endre din fastsatte ferie når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Videre er det et krav at det vil oppstå vesentlige driftsproblemer grunnet disse uforutsette hendelsene dersom din ferie ikke blir flyttet.

Kan det imidlertid skaffes en stedfortreder for deg, har arbeidsgiver ikke lov til å flytte din ferie selv om de ovennevnte punktene er en realitet.

Arbeidsgiver må drøfte eventuell endring av ferie med arbeidstaker og du har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt.

Det er veldig viktig at du informerer arbeidsgiver om at du vil kreve såkalte merutgifter dekket av arbeidsgiver, og hva det omfatter. Det kan for eksempel være at du har bestilt en feriereise som må endres/avlyses fordi arbeidsgiver flytter din ferie, og at du får merkostnader ved å endre eller bestille ny reise.

Hva om jeg blir syk før eller underveis i min ferie?

Du har krav på få ferien utsatt dersom du blir syk, men merk at du må bli helt arbeidsufør for å bli definert som syk, og ha rett til utsatt ferie. Kravet må dokumenteres med legeerklæring. Det er altså ikke nok å benytte egenerklæring i denne situasjonen.

Hvis du blir syk før ferien, kan du kreve at hele ferien utsettes til senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du få tilsvarende antall virkedager med ferie utsatt slik at du får en ny ferie senere i ferieåret. Legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du er tilbake på jobb.

Må jeg være tilgjengelig i ferien?

Nei. Du har arbeidsfri i din ferie og plikter ikke å være til arbeidsgivers disposisjon. Personer med lederansvar og særlig selvstendige stillinger er ofte tilgjengelige grunnet stillingens karakter, men skal som utgangspunkt ha arbeidsfri.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Ferieloven sier at feriepenger blir regnet ut ved at du får 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Ferieloven sier at feriepengegrunnlaget er arbeidsvederlaget. Det vil si blant annet alminnelig lønn, overtidsbetaling og skifttillegg. Hvorvidt bonusutbetalinger skal inngå i feriepengegrunnlaget må vurderer konkret i hvert tilfelle. Du får ikke dekket utgifter til bilhold, kost og losji eller lignende.

Prosentsatsen på 10,2 % gjelder for de som har fire uker og en dag ferie.

Det er mange som har avtale om utvidet ferie til 5 uker i løpet av et år, og i slike tilfeller er det også normalt å avtale et høyere feriepengegrunnlag. De fleste har 12 %.

Fyller du 60 år i løpet av kalenderåret har du krav på en ekstra ferieuke, og du skal motta feriepenger beregnet med 12,5 %.

Husk at feriepenger beregnes ut fra hva du tjente i forrige kalenderår. Det innebærer at man regner ut feriepenger for 2015 ut fra hva du tjente i 2014.

Når får jeg feriepenger?

Det varierer når feriepengene utbetales da arbeidsgivere har ulik praksis.

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales i forbindelse med ferieavvikling. De fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid hele feriepengebeløpet i mai eller juni. Du mottar da feriepenger istedenfor lønn den aktuelle måneden. Dette er mer effektivt for arbeidsgiver og det blir lettere for arbeidstaker å undersøke om utbetalingen av feriepengene er korrekt.

Som medlem i Krifa bistår vi deg i alle spørsmål og utfordringer rundt din ferieavvikling – smått og stort. Ta direkte kontakt med en hyggelig og dyktig jurist på chat, mail eller telefon. www.krifa.no

Vi hjelper deg gjerne. God ferie J

Sommerjobb

14 / 06 / 2019

Sommerjobb

Skal du eller noen du kjenner ha sommerjobb denne sommeren? Vær obs på hvilke rettigheter du har.

Skriftlig arbeidsavtale

Du har rett til en skriftlig arbeidsavtale, og den hever først og fremst all tvil om at du har rett på jobben, slik at du unngår å bli sendt hjem hvis det plutselig ikke er behov for deg. 

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. I arbeidsforhold med samlet varighet av mer enn en måned skal arbeidsavtale foreligger snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Arbeidstid og pause

Ordinær arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven 9 timer per dag og 40 timer per uke. De fleste bedrifter har imidlertid 7,5 eller 8 timers arbeidsdag.

Du har rett til pause hvis du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Dersom den daglige arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen utgjøre minst en halv time. Du har rett til betalt pause hvis du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom.

Lønn

Utgangspunktet er at lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver følger en tariffavtale vil denne ha bestemmelser om timelønn eller fastlønn. Vær obs på at du kan ha rett til tillegg for ubekvem arbeidstid.

Du har rett til overtidstillegg med minst 40 % dersom du arbeider mer enn 9 timer per dag eller 40 timer per uke. Dersom din arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale, vil du i de fleste tilfeller ha rett til et høyere overtidstillegg.

Skatt

Tjener du kr. 55.000 eller mindre, trenger du ikke å betale skatt. Da kan du bestille et frikort, og arbeidsgiveren din henter det elektronisk.

Tjener du mer enn kr. 55 000 skal arbeidsgiver trekke skatt av lønnen, og du må bestille et skattekort med prosenttrekk eller tabelltrekk. Les mer på www.skatteetaten.no.

Sykdom

Du har rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter fire ukers arbeid hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å utbetale sykepenger de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden.

Du har rett til sykepenger fra folketrygden (NAV) dersom du har tjent minimum 50 % av folketrygdens grunnbeløp (kr. 49.929 i 2019)).

De første to månedene av arbeidsforholdet må du fremlegge sykemelding fra lege for å få rett til sykepenger. Etter to måneder kan benytte egenmelding.

Attest

Du har rett til en skriftlig attest fra arbeidsgiver etter at sommerjobben er avsluttet. Attesten skal beskrive hvilket arbeid du har utført og hvor lenge du var ansatt.

Ta godt vare på attesten, denne kan være nyttig dersom du skal søke opptak ved skole eller ny jobb senere.

Om du har sommerjobb eller deltidsjobb vil du som medlem i Krifa få bistand fra våre jurister fra den dagen du melder deg inn. Ofte er det nettopp slike stillinger som trenger spesialister i bakhånd.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Sertifisert Arbeidslystkonsulent

31 / 05 / 2019

Arbeidslyst

Jeg trodde jeg kunne mye om god arbeidslyst – nå vet jeg hvor lite jeg kan. 

Det har vært en sann glede, utfordrende og lærerikt å studere, samarbeide og ikke minst gå opp til eksamen i god arbeidslyst. Som første norske deltaker bestod jeg både skriftlig og muntlig eksamen med glans og jeg håper noen lar seg inspirere til å gjøre det samme!

Her er litt av det du får i utdannelsen:

  • Den nyeste viten fra fire års forskning i God Arbeidslyst.
  • Over 15 forskjellige verktøy til å jobbe med de 6 faktorene som høyner arbeidslysten
  • Kunnskap om hvordan du jobber strategisk som arbeidslystkonsulent i din organisasjon, på din arbeidsplass eller i ditt team.
  • Kommunikasjonsredskaper som hjelper deg til å få gjennomslag som arbeidslystkonsulent.
  • Konflikthåndtering, stress, persontypeprofiler, personlig gjennomslagskraft og organisasjonsforståelse er bare noen av emnene du lærer om i utdannelsen.
  • Et solid og inspirerende nettverk på tvers av bransjer blant private, offentlige og selvstendige.
  • Sertifisering som arbeidslystkonsulent og ETCS poeng.

 Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon og selvfølgelig; God Arbeidslyst!

Forrige side Neste side