Nytt år, nye regler!

08 / 01 / 2019

Nytt år, nye regler

Nytt år byr på nye muligheter – og endrede regler å forholde seg til. Det er alltid flere regelendringer som trer i kraft fra 1. januar hvert år og 2019 er intet unntak. Vi gir her en oversikt over de mest sentrale endringene for deg som arbeidstaker. 

Det er flere viktige endringer som følger av Arbeidsmiljøloven:

  • Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte
  • Styrket status for avgjørelser i Tvisteløsningsnemda
  • Endringer i reglene om fast ansettelse og krav til skriftlig arbeidsavtale
  • Endringer i reglene om innleie fra bemanningsforetak
  • Presisering av treårsregelen og midlertidig ansettelse med kombinasjon
  • Lønnsplikt under permittering

Mer informasjon om de ovennevnte endringene finner du her

Er du gravid? I så fall må du være klar over endring i foreldrepengeordningen. Tidligere var det kun en tredeling av foreldrepengene ved uttak av 100 % foreldrepenger. Tredelingen gjelder nå også for de som tar uttak på 80 %. Den nye delingen innebærer at foreldre med 80 % uttak får 19 uker hver og 18 uker som kan fordeles slik dere selv ønsker. Endringen gjelder for dere som begynner uttak av foreldrepenger 1. januar eller senere. 

Jobbreiser med kostdekning (diett) og reisefradrag.


Endringene finner du herMange endringer å forholde seg til? Som medlem i Krifa kan du gjerne kontakte oss for konkret informasjon om din arbeidssituasjon!