Norske stemmer på Krifas Generalforsamling

27 / 06 / 2019

Blogg Dk

For noen uker siden dro Solvei Arheim, Kjellaug B. Hjortland og Jens Graabaek til Krifas moderland Danmark for å representere deg og de andre norske medlemmene på Krifas Generalforsamlingen. De er alle enige om at Krifa er en langt større og tyngre organisasjon enn man får inntrykk av i Norge, og alle de tre deltakerne uttrykker stor takknemlige for at nettopp de fikk reise. 

Generalforsamlingen, offisielt kalt Representantskapsmøte, er Krifas øverste myndighet. Annen hvert år samles delegater fra lokallag i hele Danmark, og en delegasjon fra Norge for å legge føringer for den neste perioden.

 

Dette sier de norske representantene om oppholdet.

 «Jeg følte meg velkommen og inkludert fra første stund.

Valg og endring i reglementet gikk greit, workshopene var spennende, det faglige innhold var interessant, omgivelsene og maten var nydelig og underholdningen var fantastisk.

Krifa er helt klart en organisasjon som vet å ta vare på sine medlemmer og mennesker, både på og utenfor jobb.  Alle – inkludert øverste leder - var veldig inkluderende.

Jeg sitter igjen med så mange positive inntrykk etter turen og takker for at jeg var en av de som ble valgt ut til å representere Norge i Krifa Danmark.»

Solvei Arheim - Tillitsvalgt og Verneombud i Retail24 og verv som meddommer

 

«Krifa er en stor, imponerende og tradisjonsrik organisasjon. Oppholdet var en fin balanse mellom gode foredrag, avstemninger og sosialisering med hyggelige mennesker og god mat. Personlig ble jeg enda mer interessert og inspirert av dette med «God Arbeidslyst», og at vi som medlemmer kan bruke ansatte i Krifa inn mot vår egen arbeidsplass for å øke arbeidslysten. Jeg synes det er veldig bra at Krifa jobber forebyggende! Jeg lærte også mye om strukturen i Krifa og organisasjonen som jeg ikke visste fra før. Det var en ære å få bli med!»

Kjellaug Borge Hjortland – lærer

 

«Jeg liker slike komprimerte sammenkomster i et bra tempo, så dette passet meg perfekt.

Jeg er selv dansk og fikk mulighet til å bli bedre kjent med tilbudene og mulighetene som finnes i Krifa Danmark. Jeg synes varierte medlemskap er interessant og synes det bør vurderes også i Norge. Jeg opplevde temaer som livslang mestring, bedre ledelse, ledersertifikat, stresspolitikk og nærværende ledelse kontra hjemmekontor som meget engasjerende.

Jeg satte stor pris på dialogene jeg hadde med andre rundt både Krifas og mine personlige verdier. Jeg liker Krifas verdier om å se mennesker gjennom verdighet og potensiale – og å møte mennesker gjennom relasjonsbygging og det å ville engasjere seg.

Jeg opplever at Krifa i Norge har et sterkt nettverk i og rundt Krifa Danmarks sentrale ledelse og styre. Krifa Norge er viktig for Krifa Danmark.»

 

Jens Graabaek – strategi og produksjon innen sjømat

 

Konferansens innhold

 Krifas visjon er å etablere en ny plattform ved å skape god arbeidslyst hos den enkelte ansatte i alle arbeidslivets faser - i arbeidsfelleskap og på arbeidsplasser – og dermed bli det naturlige førstevalg for flere.

 

Søren Fibiger Olesen er formann i Krifa og fremla følgende agenda for konferansen:

 

«I Krifa er vi på reise mot et nytt univers. Vi har en visjon om å skape en ny plattform. Et ståsted – et univers – som vi ikke kjenner detaljene og dybden i, men som vi er dedikerte og fokuserte på å nå! På representantskapsmøte vil vi sette fokus på din reise, drøfte utfordringer ved reisen og gi næring til tanken og drømmen om det nye univers – den nye plattformen for Krifa.»