Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Fikk fast stilling og erstatning etter hjelp fra Krifa

06 / 11 / 2015

Fikk-fast-stilling

Medlemmet var ulovlig ansatt på midlertidige kontrakter i en årrekke. Først etter at Krifa ble involvert i saken, fikk medlemmet gjennomslag for kravet sitt om fast ansettelse. I tillegg fikk hun erstatning.

Midlertidig ansatt i 7 år

Medlemmet, som ønsker å være anonym av hensyn til sin arbeidsgiver, jobber ved et lærested og var ansatt på midlertidige kontrakter som «lærer uten godkjent utdanning». Etter 7 som midlertidig ansatt, nektet arbeidsgiveren fortsatt å gi henne fast stilling. Arbeidsgiver hevdet at arbeidsmiljølovens 4års regel ikke kom til anvendelse, grunnet stillingens karakter. Det var ikke Krifa enig i, og anbefalte medlemmet å gå videre med saken.

Usikker på egne rettigheter

Før hun kontaktet Krifa, hadde hun lenge akseptert arbeidsgivers svar om at hun ikke hadde krav på fast stilling. «Jeg var usikker på hva jeg hadde krav på, og søkte på nettet for å forsøke å finne svar. Men det var vanskelig å skille ut hvilken informasjon som var relevant i min sak. Samtidig var det veldig ubehagelig å skulle kreve fast stilling når jeg ikke var sikker på min rett.»

Konflikt med arbeidsgiver om retten til fast stilling

Etter årevis med kortvarige kontrakter, og perioder med usikkerhet og uforutsigbarhet om hvorvidt hun ville få videre engasjement, valgte hun å kontakte Krifa. «I mange år gikk jeg å grudde meg til hver gang den midlertidige kontakten løp ut. Jeg var bekymret for økonomien og fikk dårlig samvittighet hvis jeg kjøpte meg noe.»

Siden hun hele tiden har vært svært glad i jobben sin og ønsket å beholde den, valgte hun til slutt å søke hjelp. Hun sendte en forespørsel til Krifa, og fikk raskt svar fra saksbehandler om at Krifa mente hun hadde krav på fast stilling.

Krifa fremmet krav mot arbeidsgiver og vant frem

Fra dette tidspunktet tok Krifa og Krifas juridiske samarbeidspartner – Bing Hodneland, over kommunikasjonen med arbeidsgiver. Medlemmet var i utgangspunktet skeptisk til å involvere advokat og løfte saken opp på dette nivået, siden hun var redd for hvordan arbeidsgiver ville reagere. «Bekymringen min viste seg å være helt unødvendig, og det ble en stor forbedring i kommunikasjonen med arbeidsgiver etter at Krifa og Bing Hodneland kom inn.»

Medlemmet forteller at hun syntes det var fint å få en utenforstående part som frontet saken og noen med fagkompetanse å sparre med. «Dere forholdt dere til fakta på en veldig profesjonell måte, og hadde den nødvendige distansen til saken. På denne måten ble det lettere å fokusere på de riktige tingene og sentrale sidene av saken. Selv om kommunikasjonen var veldig direkte og konkret, opplevde jeg samtidig at dere opptrådte med respekt og på en vennlig og høflig måte overfor arbeidsgiver. Det var også veldig fint at jeg alltid fikk godkjenne det som ble sendt til arbeidsgiver før det ble sendt, og at jeg fikk komme med innspill.»

Fikk fast stilling og erstatning

Etter at det ble sendt skriftlige krav og gjennomført forhandlinger med arbeidsgiver, oppnådde hun fast stilling. Ansettelsesdatoen ble tilbakedatert til det tidspunktet hun opprinnelig skulle blitt fast ansatt, og i tillegg fikk hun erstatning som dekket mye av det hun hadde tapt på å ikke være fast ansatt fra riktig tidspunkt.

«Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp fra Krifa! Det er takket være dere jeg forfulgte kravet mitt. Jeg har mottatt en helt uvurderlig bistand, og hatt utrolig god kommunikasjon med mine rådgivere. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få så god oppfølging som jeg har fått, og er evig takknemlig.»

Etter at avtalen med arbeidsgiver ble inngått, opplever medlemmet nå en stabil og fin arbeidshverdag, og at konflikten er lagt død av både henne og arbeidsgiver. «Det er meget viktig å klare komme til en løsning i minnelighet og fordragelighet, man skal jo tross alt gå på jobb hver dag og kunne møte disse menneskene igjen. Dette er mulig fordi konflikten ble håndtert på den måten den ble», mener medlemmet.

Nytt syn på fagforeninger og fagorganisering

Etter å ha sett kollegaers og venners erfaringer med sine fagforeninger, var medlemmet litt skeptisk til å involvere Krifa. «Før syntes jeg litt synd på de som måtte involvere et fagforbund i saken sin på jobb. Nå synes jeg synd på de som ikke er organisert!». «Basert på de erfaringer jeg har hatt med Krifa, har min mann sagt at han vil melde seg inn før nyttår», avslutter medlemmet.

Ruster du fast?

04 / 06 / 2015

shutterstock 80373319 web

Det er naivt å tro at man kan stå på stedet hvil. Stikk hull på bobla du lever i og ta lærdom av noen overmodige, trigger-happy amerikanere.

”De aller færreste slites ut. De ruster fast”. Det står skrevet på en kjøleskapsmagnet hos noen venner av meg. Og det er virkelig sant. Det er alt for mange som ruster fast i fortiden, de har gått med hvilepuls for lenge og sitter fast i gamle vaner og overbevisninger.

Det er naivt å tro at man kan stå på stedet hvil. I naturen er det slik at alt enten utvikler seg eller visner og dør. Leser du syv utgaver av den amerikanske avisen New York Times, tilegner du deg like mye kunnskap som en person på 1800-tallet kom i kontakt med gjennom en hel menneskealder.

Vi må hele tiden tilegne oss ny kunnskap, for det gjør resten av verden også. Det er like viktig, enten man er jurist eller tømrer. Ta for eksempel psykologiens verden. Menneskets kunnskap om hjernen dobles hver 18. måned. Så det gjelder å følge med.

Nå blir du kanskje litt overveldet. Jeg har dyttet litt på bobla du lever i. Den som for de fleste er kjent som kontroll- eller trygghetssonen din. Der alt er slik det pleier. Der er det godt, ikke sant? Du vet jo at du er garantert sikkerhet i denne bobla.

Ta steget

Kom deg litt vekk fra bobla og over i – ja, la oss kalle det læresonen. Her får du utfordret kunnskapen din, nye ferdigheter og kompetanse. Da blir du nødt til å være åpen for å utvikle deg og avdekke nye aspekter ved hva du vet og kan.

Det er nettopp her din indre stemme allerede sier: Kan du dette? Er dette en god idè? Det føles kanskje ikke så greit, fordi du mangler både kunnskap og ferdigheter.

Det er ingenting galt med å være i ei boble. Det er helt naturlig. Du må bare passe på at du ikke holder deg der hele tiden, dersom du vil utvikle ny kunnskap, nye ferdigheter og ny kompetanse. Kanskje skal du spesialisere deg, eller finne en nisje innenfor fagområdet ditt. Det trenger ikke skje over natten. Men du kan begynne å sondere terrenget.

Herfra til månen

Under den kalde krigen våknet amerikanerne en morgen opp til nyheten om at de hadde havnet bakpå i rakettkappløpet. Russerne hadde sendt det første mennesket ut i rommet. Det fikk president Kennedy til å holde en sterk tale i 1961, der han lovet at USA skulle sende en mann til månen, og trygt tilbake, før årtiet var omme.

Amerikanernes mål kunne kanskje virke litt dumdristig. Men de hadde en reel tro på at det kunne la seg gjøre. Hvis russerne lyktes i å vinne herredømme i rommet, kunne det godt være at det samme ville skje på jorden. De måtte ta rommet tilbake, og de var topp motivert for å nå målet. På det tidspunkt manglet de den nødvendige kunnskap og de nødvendige ferdighetene til å klare det. Målet var langt unna, og de hadde beveget seg utenfor deres boble ved å bestemme seg for å utrette noe stort.

De måtte komme i gang med læringen. Samle kunnskapen de hadde, og utvikle den. Lage en rakett som kunne løfte tyngre last og fly mye, mye lenger. Deretter testet de i læresonen. Raketten eksploderte riktignok, men så utviklet de bedre kunnskap og flere ferdigheter på området.

Frys! Flykt! Eller kjemp!

Amerikanernes mål var – på samme måte som ditt ofte vil være - på dypt vann. Der din kunnskap og kompetanse ikke følger med. Da blir du nødt til å utvikle deg. Det dype vannet kaller jeg enten panikksonen eller drømmesonen. Hvis du trår ubemerket ut i den, eller hvis du skubbes ut, vil overlevelsesinstinktene dine aktiveres umiddelbart. Da kaller jeg den panikksonen. Hjernen vet at den ikke har tilstrekkelig kunnskap, de nødvendige ferdigheter eller kompetansen som trengs. Derfor spør den seg; skal jeg kjempe, flykte eller fryse?

Ok, tilbake til bobla. Hvor er jeg? Hva bør jeg ta med meg videre fra bobla? Hvilken kunnskap og kompetanse må jeg bruke for å nå målet?

Du kan gjerne besøke drømmesonen i tankene dine, og sette deg mål der. Skal drømmen bli til virkelighet, må den først defineres. Deretter handler det om at du gradvis begir deg ut i læresonen, slik at du tilegner deg nye ferdigheter. Hver gang du lærer noe nytt, dyttes bobla mot læresonen, som på samme måte dyttes mot panikksonen, som gjør at du kommer et skritt nærmere målet.

Gi slipp

Amerikanerne oppnådde til slutt målet. Sommeren 1969 sendte de en bemannet rakett til månen. Da raketten ble skutt ut brukte den 90% av drivstoffet i løpet av fire minutter. Jeg trodde først det var en spøk, før jeg selv gikk inn på hjemmesiden til NASA. Jeg lærte noe: Når raketten først er utenfor jordens atmosfære, kan den reise de resterende 1,5 millioner kilometere med bare 10% av drivstoffet.

Det er altså de første stegene som er de vanskeligste. For raketten betyr det å komme utenfor jordens atmosfære og tyngdekraft. For mennesker er tyngdekraften å gi slipp på gamle vaner og overbevisninger, og å våge å gå utenfor bobla.

Spørsmålet er om målet du har motiverer deg så mye at du er villig til å betale prisen i fire minutter.

Skrevet av Nicolai Moltke-Leth, dansk sosiolog, forfatter, foredragsholder og tidligere jegersoldat.