Mamma- og pappaperm på 1,2,3

18 / 07 / 2019

2018 03 07 10 38 35 Daddy Daughter Photo By Becca Tarter @photobybex On Unsplash

I 2018 ble det født 55 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen?

Det er en jungel av papirer og systemer. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Les også: Har jeg rett på ulønnet permisjon?

Kort om mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon

Regelverket gir rom for både mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak. Vi tar her utgangspunkt i 100 % foreldrepenger over totalt 49 uker.

·         Mødrekvote er på 15 + 3 uker. 15 uker permisjon etter fødsel og 3 uker  permisjon før forventet termin.

·         Fedrekvoten er på 15 uker og kan tas etter de første 6 ukene etter fødselen.

·         Gradert/fleksibelt uttak. Fellespermisjon er på 16 uker. Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes. Husk at her kan det være frister som er viktige å overholde overfor NAV i forhold til hvordan dere ønsker å fordele fellespermisjonen.

Venter du tvillinger?

En viktig endring kom i 2018 for tvilling- og trillingforeldre. Endringen gir foreldrene 17 uker ekstra med foreldrepermisjon!

- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Les også: Når har jeg rett på permisjon fra jobben?

Hva med meg som ikke oppfyller kriteriene for foreldrepenger? Du er langt fra alene om å ha spørsmål. Gjør som mange andre – ta kontakt med oss!Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!