Krifa på Arendalsuka

20 / 08 / 2019

Blogg Arendalsuka

Om Arendalsuka er en viktig arena for folk flest eller om det er en «se-og-bli-sett-arena» for politikere, organisasjons- og næringsliv kan man være uenige om, men Krifa var i alle fall til stede for å se, høre og snakke om hva som er og kan komme på agendaen for deg i ditt arbeidsliv fremover. Nesten 1200 arrangementer på kryss og tvers av sentrum i Arendal gjorde det selvsagt umulig å rekke over alt, men med god planlegging og hard prioritering ble det både gode og innholdsrike dager for Krifas vedkommende.

Kommunestyre- og fylkesvalget 9.september preget selvsagt årets Arendalsuke. Boder, stands, scener, torg, kafeer, båter, restauranter og hver minste ledige krok var tatt i bruk i kampen om å vinne velgere og få frem partienes budskap. Men, det var også mange temaer som direkte berører deg og ditt arbeidsliv som var på dagsorden. Les mer på www.arendalsuka.no

Krifa har i flere år lagt vekt på å forberede deg på omstillinger i et arbeidsliv i stadig endring i et stadig økende tempo. Dette stod også sentralt hos mange på Arendalsuka 2019. Vi som arbeidstakere må innstille oss på å jobbe både mer, lenger og annerledes. Vi får for eksempel flere eldre i samfunnet vårt og mange av våre jobber vil digitaliseres. «Lære hele livet» er en kompetansereform som regjeringen vil gjennomføre for at ingen av oss skal gå ut på dato og for at vi skal kunne stå i jobb lenger. Ja, du må omstille deg og innstille deg på dette, men din arbeidsgiver har også et stort ansvar for å tilrettelegge for deg og for at du skal lykkes. Krifa står ved din side og kjemper med deg og for deg. Vi vil at du skal kjenne både lyst og glede til å være med på dette løfte.

Høyt på agendaen var også at vi må få bukt med deltidsstillinger og øke fulltidsstillinger. Dette gjelder aller mest kvinner som jobber turnus. I Krifa har vi medlemmer som ønsker deltidsstillinger og trives med det, men vi har enda flere medlemmer som jobber deltid og som ønsker en fulltidsstilling. Å jobbe deltid og gjerne være nødt til å ha flere arbeidsplasser, ta ekstravakter og leve uforutsigbart for å få endene til å møtes er krevende. Å ikke kunne planlegge verken fritid eller ønsket livsstil gjør arbeidslystne arbeidstakere slitne og syke. I Krifa hjelper vi medlemmer fra deltidsstilling til få fulltidsstilling og gleder oss over å stå sammen med flere i kampen. For arbeidsgivere og eiere er dette også godt for bunnlinjen. Både miljø, kompetanse og produktivitet øker når flere ansatte jobber fulle stillinger.

Selv legger jeg ekstra godt merke til unge ansatte, ledere og politikere som reiser seg opp og tør tenke og snakke på en ny måte. Utviklingen og endringene som skjer i samfunn og arbeidsliv kan virke overveldende og skremmende på de fleste, men å lytte til den nye generasjonen som vil opp og frem, gir både tro og håp på fremtiden.

Som medlem i Krifa skal vi stå med deg hele veien i din prosess og i din utvikling. Vi vil hjelpe deg videre og vi vil hjelpe deg til å oppleve lysten til å gå på jobb. Sammen står vi sterke og rustet til å ta fatt på dagens og fremtidens arbeidsliv.

God arbeidslyst!