Krifa har signert avtale med interesseorganisasjonen PO

24 / 01 / 2019

Blogg Po

«For å kunne yte best mulig service for våre medlemmer har PO inngått samarbeid med Krifa». Dette sier PO (Personalorganisasjonen for ansatte i Misjonskirken Norge) etter deres generalforsamlingsvedtaket i november 2018. 

Krifa ser med glede frem til å hjelpe det enkelte medlem i PO og PO som interesseorganisasjon. Sammen med PO skal vi bland annet ivareta medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiver, være en sparringspartner i smått og stort, bidra til enda bedre arbeidslyst og selvsagt verne om gode lønns- og ansettelsesvilkår.

Arbeidslivets spilleregler blir stadig mer kompliserte, og å holde oversikt over arbeidstakernes rettigheter og plikter krever tilsvarende økt kompetanse, tyngde og tilstedeværelse. PO har over flere år sett behovet for å knytte til seg hjelp slik arbeidsgiver gjør, og da særlig med fokus på juridiske spørsmål.

I prosessen har det har vært viktig for PO med løsninger som både er profesjonelle og kompetente, og som ivaretar dem som ikke-kommersiell organisasjon og deres særegenhet på en god måte.

Krifa har god erfaring med denne type samarbeid og står klar og rustet for oppdraget. PO har nettopp signert ny lønnsavtale og har et meget godt system for sine medlemmer. I Krifa gleder vi oss til å være med både å opprettholde og utvikle dette videre samtidig som vi vil bidra til at den enkelte føler økt arbeidslyst og trygghet i jobben.