Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Kommer du alltid litt for sent?

27 / 08 / 2017

Shutterstock 158928074 Edit

Er du den som alltid kommer 5 minutter for sent til møtet? I så fall er det hjelp å få. Det er nemlig oppfatningen din av tid som er grunnen til at du kommer for sent.

Tikk takk, tikk takk. Sekundviseren beveger seg sakte fremover. Det blir vekslet irriterte blikk og fingre tromler på bordet. Nå kommer kollegaen for sent i møtet igjen.

Hvilken kategori er du? 

Det er typisk ikke for å være uhøflig at du eller kollegaen din kommer for sent. Tidscoach og foredragsholder Trine Kolding mener at det heller er tegn på hvilken oppfatning av tid du har. Hun pleier å dele inn mennesker i tre kategorier; tidsoptimister, tidspessimister og tidsrealister.

Tidsoptimisten

Tidsoptimistene er de som oftest kommer for sent. De har et veldig avslappet forhold til tid og lar seg ikke begrense av den. Denne typen mennesker finnes på stort sett alle arbeidsplasser, forteller Kolding.

Hun sier det ofte oppstår konflikt mellom de tre gruppene fordi de har forskjellig syn på tid. For tidsoptimistene betyr det ikke noe hvis man er et par minutter forsinket. Men selv om det ikke er meningen deres å irritere kollegaene ved å komme for sent, bør de være klar over hvilken effekt det har forklarer hun.

-Du sender et dårlig signal til dine kolleger når du kommer for sent til møter og avtaler. Det kan bli oppfattet som respektløst og skape stor frustrasjon hos de andre. Tiden er knapp for de fleste, så ingen er interessert i å bruke tid på å vente, sier hun.

Husk buffertid

Kolding mener at tidsoptimister kan bli bedre til å holde avtalte tider. Det handler om å endre tankegangen sin. Det er nemlig helt typisk for tidsoptimisten å tro at man kan rekke en hel masse på altfor kort tid. Og da sprekker tidsplanen.

-Prøv i løpet av en dag å beregne hvor lang tid du tror du bruker på ulike oppgaver. Deretter kan du ta tiden og notere deg hvor lang tid det faktisk tok. Der tidspessimistene ofte setter av alt for lang vil optimisten sette av for liten tid. Gjøre du denne øvelsen får du en idé om hvor feil du tar.

Kolding understreker at planlegging er avgjørende for å få styr på tiden. Man må legge inn nok buffertid så man har noe å ta av hvis det kommer uforutsette ting. På den måten ødelegger du ikke resten av dagens avtaler hvis du blir stående i bilkø eller et morgenmøte trekker ut.

- Også er det viktig å huske, at det er andre fordeler med å planlegge dagen bedre. Som oftest får du mer tid og mer overskudd i hverdagen. Lykke til!

 

God arbeidslyst gir bedre livskvalitet

07 / 09 / 2015

shutterstock 140438413

For enhver bedrift, virksomhet, avdeling osv, vil driftsresultater vise oss hva vi har fått til og oppnådd. Parametere på arbeidsglede og god arbeidslyst kan derimot gi oss indikatorer på resultater i fremtiden – hva vi kan oppnå.

Krifa har sammen med TNS Gallup og Institutt for lykkeforskning i Danmark, kartlagt danskenes arbeidsglede i 2015. Rapporten har skapt interesse og fått oppmerksomhet i flere land – inkludert Norge.

Rapporten viser både hvilke faktorer som gir mest arbeidsglede og hvordan denne arbeidsgleden kan økes.

De viktigste faktorene som fremkom i rapporten er mening, ledelse, balanse, medbestemmelse, resultater og kolleger – i oppnevnt rekkefølge. At jobben vi utfører er meningsfylt er altså det som gir størst arbeidsglede.

Altså; det viktigste til arbeidsglede viser seg å være:

1) Mening - at arbeidet føles meningsfylt.

2) Ledelse – faglig kompetente og engasjerte ledere.

3) Balanse – god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

4) Medbestemmelse – innflytelse i sin egen hverdag.

5) Resultater – det å oppnå og utrette noe og nå sine egne mål.

6) Kolleger – det gode sosiale felleskapet og nære kolleger.

Krifa arbeider med å utvikle en måte hvor den enkelte kan måle sin arbeidsglede i sitt arbeid. Dette vil ikke bare være viktig og til nytte for deg som arbeidstaker, men også en gave til enhver god leder. Ingen avdeling, verksted, skole, bedrift eller butikk har større konkurransefortrinn enn den som har høy arbeidsglede og god arbeidslyst blant sine ansatte.

Din arbeidsglede har også stor betydning for ditt liv også utenfor arbeidsplassen. I følge denne rapporten kommer faktisk over en fjerdedel av din totale tilfredshet i livet fra ditt arbeidsliv.

God arbeidslyst og arbeidsglede er det sikreste enhver arbeidstaker og arbeidsgiver kan investere i. En vinn-vinn-situasjon på alle måter. Arbeidsglede gir økt livsglede for alle involverte og økt konkurransefortrinn og fortjeneste for arbeidsplassen. Selv en god leder eller arbeidsgiver kan ikke alene skape arbeidsglede for deg og dine kolleger - selv om han/hun alene enkelt kan knuse den… En god leder tilrettelegger, gir mulighet og åpner for arbeidsglede. Du som arbeidstaker må være med å bidra til at denne kulturen blir gjeldene på din arbeidsplass.

Du kan lese hele rapporten her.

God arbeidslyst og lykke til med dine bidrag til økt arbeidsglede!

Hilsen oss i Krifa