​Hvorfor god arbeidslyst?

11 / 03 / 2015

Team

Vi bruker omkring halvparten av vår tid i våken tilstand på jobb. Det alene bør være en god nok grunn til å trives på jobb. Din trivsel er det viktigste i ditt arbeidsliv og det har også stor betydning for alle rundt deg. God arbeidslyst handler ikke kun om rettigheter, men også om å ta et ansvar både for deg selv, dine kolleger og din arbeidsplass. God arbeidslyst begynner hos noen som tar et aktivt valg – og det er ofte smittsomt.

Hver dag er Krifa i kontakt med arbeidstakere som vi hjelper videre i deres arbeidsliv: Hjelp med jobbsøknader, karriere- og trivselssamtaler, rettigheter, veiledning i NAV systemet, evaluering av arbeidskontrakter samt inspirasjon, motivasjon og utvikling i arbeidslivet. Det er fortsatt flest som benytter seg av våre jurister vedrørende deres rettigheter, men andre henvendelser er økende. Krifa hverken tror eller forventer at du som arbeidstaker med din spesialitet og kompetanse skal bruke tid på eller kunne alt dette selv. Vi har spesialisert oss for deg.

God arbeidslyst til våre medlemmer.

Vi vil være en reisepartner i våre medlemmers arbeidsliv. Vi vil være der både når alt er bra og når det oppstår utfordringer. Vi vil være en sparringspartner, inspirere og hjelpe våre medlemmer videre i arbeidslivet – både når det er behov for utvikling, evaluering og valg. Vi vil gi trygghet og hjelp når ting spisser seg til og bistå med juridisk kompetanse når det er behov for det.

Vi møter våre kunder individuelt.

Ingen mennesker er like og vi tar utgangspunkt i din situasjon og ditt arbeidsliv. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det går raskere og raskere. Krifa streber etter å utvikle tilbud, verktøy og løsninger som matcher våre medlemmers arbeidsliv.

Som arbeidsplass skal selvfølgelig også våre medarbeidere internt oppleve god arbeidslyst. Krifa skal være en arbeidsplass som har fokus på trivsel, samarbeid, utvikling og respekt for hverandre. Videre vil vi engasjere oss i samfunnet. Vi vil ta ansvar og påvirke samfunnet i en positiv retning hvor flere mennesker opplever god arbeidslyst.

Krifa vil ikke bare være der når skaden er skjedd, men vi vil gjøre det vi kan for å forebygge og utruste i forkant. Vi vil bidra til god arbeidslyst og vi vil gi mer til flere - til våre medlemmer, til arbeidsplasser og til samfunnet som vi er en del av.

God arbeidslyst er Krifas misjon. Dette vil vi jobbe målrettet mot hver eneste dag og i mange år fremover.