Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Er du klar for fremtidens arbeidsliv?

20 / 05 / 2015

shutterstock 209372410 web

Glem alt om vekst, produktivitet og store beløp på lønnsslippen. I fremtiden vil suksess måles ut fra hvilken kvalitet og fellesverdi du skaper for andre. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen setter ord på fem fremtidstendenser som vil påvirke ditt arbeidsliv.

1 BEDRE FREMFOR MER

Glem kravene om å tjene mer penger, skape høyere vekst og større produktivitet. Fremtiden handler om å ha en positiv påvirkning på andres liv. Vi vil kreve at arbeidet vårt gir mening, og suksess vil ikke lenger måles i kvantitet, men i kvalitet og originalitet.

På det nye arbeidsmarkedet oppnår du suksess ved å ha plass til mye kompleksitet. Lytte til andre og være litt irriterende, ved å alltid stille spørsmålet ”Hvorfor gjør vi det slik?”.

Istedenfor å måle nasjonal suksess etter brutto nasjonalprodukt, slik en ren økonomi ville gjort det, måles suksess i brutto nasjonal velferd – målt etter samfunnets bærekraftighet, sunnhet og glede.

2 HILS DIN ROBOTKOLLEGA VELKOMMEN

Ifølge tall fra Oxford University vil to milliarder arbeidsplasser forsvinne i løpet av de neste 15 årene. Det gjelder spesielt kontorjobber, som for eksempel bankrådgivere, eiendomsmeklere, jurister, journalister og administrativt ansatte, men også parkeringsvakter, piloter og taxisjåfører vil automatiseres.

Vi mennesker kan bidra med verdien i vår menneskelighet – det at vi er kloke, originale og oppfinnsomme. Derfor vil det fortsatt finnes arbeid som terapeuter, sykepleiere, lærere og annet som har en opplærende funksjon og påvirkning på andres liv.

Det hjelper lite å frykte automatiseringen, den er uunngåelig. Du må heller gripe sjansen til å søke mot det som gir mening for deg selv og verdi for andre.

3 DU ER AVHENGIG AV FORPLIKTENDE FELLESKAP

Ingen oppnår suksess alene.

Nåtidens meg-generasjon deler et komplisert, globalt nettverk gjennom Internett, men samtidig er de ensomme, fordi mennesker ikke har plass til uendelig mange relasjoner. Derfor søker vi tilbake til de forpliktende fellesskapene. Det vil si venner, familie og kollegaer, som er glad i deg akkurat slik du er, og som støtter deg uansett hva som skjer.

500 Facebookvenner er ikke et forpliktende felleskap. Det handler om å ha lange, sunne, konfliktfylte forhold til andre mennesker. Og om å dele ting. Også gressklipperen og bilen din. Delingsøkonomien er en forutsetning for en bærekraftig verden, og derfor trenger vi ikke lenger å eie alt selv. Vi trenger bare å ha tilgang til det, gjennom de forpliktende felleskapene.

4 VI SKAL IKKE TAKLE MANGEL, MEN OVERFLOD

Mens fortiden handler om å ”vinne eller tape”, så blir fremtiden å ”vinne og lære”. Det er ingenting som heter å feile – det heter å eksperimentere, og vi må prøve ting flere ganger for å mestre dem.

Tidligere betraktet vi verden utfra en knapphetsmodell, der det ikke var nok til alle. I dag er det overflod som er utfordringen. Det er nok kake til alle. Faktisk er det så mye av alt at vi blir handlingslammet. Derfor handler det om å ha oversikt, sortere, rydde opp, gi avkall og finne enkle løsninger på kompliserte problemer.

Vi skal lære at det enkle liv ikke er det samme som det gode liv. Vil vi bare støtte oss på velferden og mates mens datamaskiner styrer verden? Eller vil vi være ekte, levende mennesker som velger vår egen vei i verden? Det må de neste generasjoner vise.

5 SJEFEN DIN VIL VITE OM DU HAR SOVET GODT

I dag bruker vi lang tid på dokumentering, men det er ikke et spesielt nøyaktig verktøy. Når vi tidsregistrerer arbeidet vårt, er vi effektive hele tiden – det er ingen kategori for ” å gå svært langsomt tilbake fra et litt for langt toalettbesøk”. Vi dokumenterer den optimale versjonen av virkeligheten.

Det er annerledes med måling, som idrettsutøvere, som måler løpeturer, sykkeldistanser og innsatsen på treningsstudio. Når vi måler, inngår vi en avtale med oss selv, om noe vi gjerne vil oppnå. Dermed føler vi oss forpliktet.

Om fem år vil måling være typisk for arbeidsplassen. Når man vet hva de ansatte spiser, hvordan de sover og når de yter best, kan bedriften bidra mer til å oppfylle potensialet deres.

For å skape verdisamfunnet er det avgjørende at vi går med på å la oss måle. Det store spørsmålet er hvordan vi sikrer at all denne informasjonen brukes til vår fordel – ikke til å manipulere oss.


Kilde: Artikkel skrevet av Anne Line Højrup for Magasinet God Arbejdslyst, Utgitt av Krifa DK, sommer 2015

Arbeidsledigheten øker

08 / 05 / 2015

bloggbilde

NAV meldte mandag denne uken at 1 600 arbeidstakere har blitt helt arbeidsledig i løpet av april. Bruttoledigheten, dvs. summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

Yrkesgruppene som er hardest rammet det siste året er personer med ingeniør- og IKT-fag, meglere, konsulenter og industriarbeidere. Til tross for at dette er gruppen som har hatt den største økningen i ledighet, er ledigheten likevel lav sammenlignet med andre yrkesgrupper. Ledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeider, og for personer som arbeider innen reiseliv og transport. Det er lavest arbeidsledighet innen undervisning og akademiske yrker.

De høye tallene i april forklares i den reduserte aktiviteten oljebransjen. Det er ventet at ledigheten vil fortsette å øke, men at den vil dempes av økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv på grunn av lav rente og svak kronekurs.

Arbeidsledigheten (helt arbeidsledige) er dermed på 3,0 prosent i år, mot 2, 8 prosent i fjor.

Hva kan du som arbeidstaker gjøre?

Det er lite den enkelte arbeidstaker kan gjøre for påvirke markedskreftene. Du kan likevel sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt dersom du får en oppsigelse. Det samme gjelder på veien videre mot å komme i fast arbeid igjen.

  • Blir du bli oppsagt, er det viktig at du er trygg på at oppsigelsen av deg er gjort i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Skal du søke om dagpenger, er det viktig at dine rettigheter blir ivaretatt av NAV.
  • Skal du søke ny jobb i et tøft arbeidsmarked, er det viktig å være klar over mulighetene du har med din kompetanse og erfaring.

Som Krifa-medlem blir du ivaretatt og fulgt opp av våre jurister, advokater og karriererådgivere i alle ledd i prosessen.

Kilder: www.nav.no