Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Fikk fast stilling og erstatning etter hjelp fra Krifa

06 / 11 / 2015

Fikk-fast-stilling

Medlemmet var ulovlig ansatt på midlertidige kontrakter i en årrekke. Først etter at Krifa ble involvert i saken, fikk medlemmet gjennomslag for kravet sitt om fast ansettelse. I tillegg fikk hun erstatning.

Midlertidig ansatt i 7 år

Medlemmet, som ønsker å være anonym av hensyn til sin arbeidsgiver, jobber ved et lærested og var ansatt på midlertidige kontrakter som «lærer uten godkjent utdanning». Etter 7 som midlertidig ansatt, nektet arbeidsgiveren fortsatt å gi henne fast stilling. Arbeidsgiver hevdet at arbeidsmiljølovens 4års regel ikke kom til anvendelse, grunnet stillingens karakter. Det var ikke Krifa enig i, og anbefalte medlemmet å gå videre med saken.

Usikker på egne rettigheter

Før hun kontaktet Krifa, hadde hun lenge akseptert arbeidsgivers svar om at hun ikke hadde krav på fast stilling. «Jeg var usikker på hva jeg hadde krav på, og søkte på nettet for å forsøke å finne svar. Men det var vanskelig å skille ut hvilken informasjon som var relevant i min sak. Samtidig var det veldig ubehagelig å skulle kreve fast stilling når jeg ikke var sikker på min rett.»

Konflikt med arbeidsgiver om retten til fast stilling

Etter årevis med kortvarige kontrakter, og perioder med usikkerhet og uforutsigbarhet om hvorvidt hun ville få videre engasjement, valgte hun å kontakte Krifa. «I mange år gikk jeg å grudde meg til hver gang den midlertidige kontakten løp ut. Jeg var bekymret for økonomien og fikk dårlig samvittighet hvis jeg kjøpte meg noe.»

Siden hun hele tiden har vært svært glad i jobben sin og ønsket å beholde den, valgte hun til slutt å søke hjelp. Hun sendte en forespørsel til Krifa, og fikk raskt svar fra saksbehandler om at Krifa mente hun hadde krav på fast stilling.

Krifa fremmet krav mot arbeidsgiver og vant frem

Fra dette tidspunktet tok Krifa og Krifas juridiske samarbeidspartner – Bing Hodneland, over kommunikasjonen med arbeidsgiver. Medlemmet var i utgangspunktet skeptisk til å involvere advokat og løfte saken opp på dette nivået, siden hun var redd for hvordan arbeidsgiver ville reagere. «Bekymringen min viste seg å være helt unødvendig, og det ble en stor forbedring i kommunikasjonen med arbeidsgiver etter at Krifa og Bing Hodneland kom inn.»

Medlemmet forteller at hun syntes det var fint å få en utenforstående part som frontet saken og noen med fagkompetanse å sparre med. «Dere forholdt dere til fakta på en veldig profesjonell måte, og hadde den nødvendige distansen til saken. På denne måten ble det lettere å fokusere på de riktige tingene og sentrale sidene av saken. Selv om kommunikasjonen var veldig direkte og konkret, opplevde jeg samtidig at dere opptrådte med respekt og på en vennlig og høflig måte overfor arbeidsgiver. Det var også veldig fint at jeg alltid fikk godkjenne det som ble sendt til arbeidsgiver før det ble sendt, og at jeg fikk komme med innspill.»

Fikk fast stilling og erstatning

Etter at det ble sendt skriftlige krav og gjennomført forhandlinger med arbeidsgiver, oppnådde hun fast stilling. Ansettelsesdatoen ble tilbakedatert til det tidspunktet hun opprinnelig skulle blitt fast ansatt, og i tillegg fikk hun erstatning som dekket mye av det hun hadde tapt på å ikke være fast ansatt fra riktig tidspunkt.

«Dette hadde ikke vært mulig uten hjelp fra Krifa! Det er takket være dere jeg forfulgte kravet mitt. Jeg har mottatt en helt uvurderlig bistand, og hatt utrolig god kommunikasjon med mine rådgivere. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få så god oppfølging som jeg har fått, og er evig takknemlig.»

Etter at avtalen med arbeidsgiver ble inngått, opplever medlemmet nå en stabil og fin arbeidshverdag, og at konflikten er lagt død av både henne og arbeidsgiver. «Det er meget viktig å klare komme til en løsning i minnelighet og fordragelighet, man skal jo tross alt gå på jobb hver dag og kunne møte disse menneskene igjen. Dette er mulig fordi konflikten ble håndtert på den måten den ble», mener medlemmet.

Nytt syn på fagforeninger og fagorganisering

Etter å ha sett kollegaers og venners erfaringer med sine fagforeninger, var medlemmet litt skeptisk til å involvere Krifa. «Før syntes jeg litt synd på de som måtte involvere et fagforbund i saken sin på jobb. Nå synes jeg synd på de som ikke er organisert!». «Basert på de erfaringer jeg har hatt med Krifa, har min mann sagt at han vil melde seg inn før nyttår», avslutter medlemmet.