Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Skriftlig advarsel

29 / 09 / 2017

Illustrasjonsbilde: Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er et redskap arbeidsgiver har for å korrigere en arbeidstaker hva gjelder eksempelvis arbeidsutførelse eller adferd.

Det er ikke regulert når en advarsel kan gis og hvilke formkrav den skal ha. Det følger av arbeidsgivers styringsrett at de kan ilegge en advarsel når de selv vurderer det som nødvendig. 

Noen arbeidstakere tror arbeidsgiver ikke kan gi oppsigelse dersom det ikke er gitt en eller flere advarsler i forkant. Det er feil. En oppsigelse må vurderes konkret i hvert tilfelle, og hvorvidt man har mottatt advarsel i forkant eller ikke, avgjør altså ikke om en oppsigelse er saklig og dermed gyldig.

For deg som arbeidstaker kan det føles vanskelig og urettferdig å motta en skriftlig advarsel, og særlig i de tilfeller hvor man er uenig i den advarselen som er mottatt. 

Det viktigste rådet vi kan gi i slike tilfeller er: protester!

Gi en skriftlig tilbakemelding på hvorfor du er uenig i advarselen. Forklar hvordan du opplevde situasjonen som dannet grunnlaget for advarselen, redegjør for hvorfor du er uenig og vær saklig og konkret. Be samtidig arbeidsgiver om å ta en ny vurdering av om det foreligger grunnlag for advarselen. Be også om at din tilbakemelding lagres sammen med advarselen i personalmappen dersom arbeidsgiver opprettholder advarselen etter din protest. Arbeidsgiver har som sagt styringsrett til å gi advarsel, selv om du er uenig, og da er det viktig at du har protestert om denne brukes mot deg på et senere tidspunkt. Eksempelvis i en oppsigelsesprosess. 

Krifa bistår selvsagt våre medlemmer i situasjoner som dette og håper at nettopp du unngår å havne i en slik situasjon. 

Medspiller og ikke motspiller

25 / 05 / 2016

Barista Shutterstock 453988864

Krifa mener at den beste måten å oppnå resultater mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er gjennom forhandling og dialog i gjensidig respekt for hverandre og hverandres interesser.

En rekke danske kabinansatte starter nå sin egen fagforening. De frykter for jobbene sine i en flybransje som er under hardt press og konkurranse. De mener at de på denne måten tar ansvar for både egen og sine kollegers arbeidsplass da deres tidligere fagforening setter krav til arbeidsgiver som vil koste arbeidsplasser. Foreningen vil ta kontakt med SAS for å finne en løsning.

- Vi ønsker å ta ansvar for arbeidsplassen vår. At medarbeidere vil risikere at kolleger mister jobben på grunn av dette, er uakseptabelt for oss, sier formannen i den nye kabinforeningen, Søren Johansen, ifølge det danske nettstedet.

Dette er å lese i Dagens Næringsliv http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2016/05/23/152...

Krifa er helt klart på arbeidstakernes side, men mener at lønnsmottakere og arbeidsgivere er avhengige av hverandre og har mange felles interesser. At det går godt for en arbeidsgiver er en forutsetning for at de ansatte kan beholde deres jobb og få en god lønn. Videre er det en forutsetning at arbeidstakere er tilfredse for at de blir i deres jobb og yter en god innsats.

Det er selvfølgelig interessemotsetninger mellom arbeidsgivere og ansatte. Men, det skader begge parter å skape fiendebilder av hverandre. Det gagner begge parter å respektere hverandres interesser og finne løsninger ved å gå i dialog.

Velkommen i Krifa.