Arbeidstid

24 / 01 / 2020

Blogg 240120

Her jeg rett til avspasering og/eller overtid? Jobber jeg for mye eller for lite? Hva har jeg rett til og hva er min plikt?

Daglig får vi spørsmål knyttet til arbeidstid. Her er en liten oppsummering av hva loven sier, men husk at du som medlem i Krifa kun er noen tastetrykk unna din egen jurist.

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven kapittel 10 finner du reglene som gjelder for arbeidstid. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil som regel ha en arbeidstid på 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager.

Overtid

Overtid er arbeid utover det som er avtalt og må være pålagt av arbeidsgiver.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 at arbeid utover lovens grense for alminnelige arbeidstid skal regnes som overtidsarbeid. Det vil si at dersom du arbeider over 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av sju dager har du krav på overtidstillegg.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil normalt ha overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 7,5 timer i løpet av 24 timer eller 37,5 timer i løpet av en uke.

Er du ansatt i en redusert stilling eller som deltidsansatt, har du ikke krav på overtid dersom du arbeider mer enn det som er avtalt, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Dette kalles merarbeid. Det samme gjelder for de med 100 % stilling som normalt jobber 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke. Timene opp til 9 eller 40 timer er altså merarbeid og gir ikke krav på overtid.

Overtidstillegget skal være på minimum 40 prosent av din timelønn. Dvs. at du får din avtalte timelønn pluss 40 prosent ekstra. Flere arbeidsgivere operer nå med 50 prosent overtidstillegg.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan på forhånd skriftlig avtale at overtidstimene skal avspaseres, men overtidstillegget skal alltid utbetales, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (12).

Dersom du har en særlig uavhengig stilling eller en ledende stilling, vil reglene om arbeidstid ikke gjelde for deg. Det er også andre regler om du har såkalt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Sjekk din arbeidskontrakt og kontakt om du er i en av disse kategoriene og er usikker på dine rettigheter.

Har du spørsmål til arbeidstid eller lurer du på om du har krav på overtidsbetaling? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.