Arbeidsledigheten øker

08 / 05 / 2015

bloggbilde

NAV meldte mandag denne uken at 1 600 arbeidstakere har blitt helt arbeidsledig i løpet av april. Bruttoledigheten, dvs. summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

Yrkesgruppene som er hardest rammet det siste året er personer med ingeniør- og IKT-fag, meglere, konsulenter og industriarbeidere. Til tross for at dette er gruppen som har hatt den største økningen i ledighet, er ledigheten likevel lav sammenlignet med andre yrkesgrupper. Ledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeider, og for personer som arbeider innen reiseliv og transport. Det er lavest arbeidsledighet innen undervisning og akademiske yrker.

De høye tallene i april forklares i den reduserte aktiviteten oljebransjen. Det er ventet at ledigheten vil fortsette å øke, men at den vil dempes av økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv på grunn av lav rente og svak kronekurs.

Arbeidsledigheten (helt arbeidsledige) er dermed på 3,0 prosent i år, mot 2, 8 prosent i fjor.

Hva kan du som arbeidstaker gjøre?

Det er lite den enkelte arbeidstaker kan gjøre for påvirke markedskreftene. Du kan likevel sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt dersom du får en oppsigelse. Det samme gjelder på veien videre mot å komme i fast arbeid igjen.

  • Blir du bli oppsagt, er det viktig at du er trygg på at oppsigelsen av deg er gjort i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Skal du søke om dagpenger, er det viktig at dine rettigheter blir ivaretatt av NAV.
  • Skal du søke ny jobb i et tøft arbeidsmarked, er det viktig å være klar over mulighetene du har med din kompetanse og erfaring.

Som Krifa-medlem blir du ivaretatt og fulgt opp av våre jurister, advokater og karriererådgivere i alle ledd i prosessen.

Kilder: www.nav.no