Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Å mestre jobben

20 / 09 / 2019

Mestre Jobben2

Det er ikke lenger tilstrekkelig å være faglig dyktig. For å mestre jobben din, skal du mestre både det faglige, det sosiale og det personlige.

«Å ikke passe helt inn», er for mange en like god grunn til å avslutte et arbeidsforhold som å ikke gjøre en god nok jobb. Å føle at man ikke passer inn, strekker til, eller får bidratt, er frustrerende, slitsomt og vanskelig.

Arbeidsmarkedet endrer seg og det samme gjør kravene til deg som medarbeider. I tillegg til å være faglig dyktig skal du bidra med din personlighet, ditt engasjement og du skal være en aktiv medspiller. Men, du klarer det! Selvfølgelig gjør du det! Og vi i Krifa vil gjerne hjelpe deg!

Helt siden du ble født har du blitt stilt foran oppgaver og utfordringer som du har håndtert – det være seg å lære å gå, spise, vise omsorg og å passe på deg selv. Din evne til å mestre ting og situasjoner har du øvd på hele livet - gjennom din oppdragelse, skole og nå også arbeidsliv. Å mestre de utfordringer som kommer din vei er en naturlig og livslang prosess.

Å føle seg tilstrekkelig og kompetent i møte med daglige utfordringer og arbeidsoppgaver krever faglig, personlig og sosial mestring. Her er en kort forklaring:

Faglig mestring

Er utgangspunktet for din mestring i arbeidslivet og handler om din opplevelse av å kunne utføre de faktiske arbeidsoppgaver som kreves i selve jobben. Dette handler om din viten, kunnskap, erfaring, opplæring og trening i selve arbeidsoppgaven.

Personlig mestring

Handler om din opplevelse av å føle deg tilstrekkelig psykisk rustet til å klare de krav og forandringer som du stilles overfor på arbeidsplassen. Hvordan du håndterer og reagerer på presset, belastningen, utfordringene og måten ting sies og gjøres på. Det handler ikke om at du ikke er kompetent til å løse selve arbeidsoppgaven, men heller følelsen, stresset, presset eller gleden du kjenner på når du går i gang med oppgaven.

Sosial mestring

Handler om din opplevelse av å passe inn. I sosiale relasjoner er vi oppmerksomme på oss selv og andre – innordner du deg, utfordrer du «motparten» eller klarer du å balansere dette? Sosial mestring handler om å føle seg tilstrekkelig kompetent og parat til å samarbeide, samt å kunne bevege seg sosialt blant kolleger, ledere, kunder og eventuelle samarbeidspartnere.

Dimensjonene av mestring nevnt ovenfor gir selvsagt ikke et fullstendig bilde av virkeligheten. Din opplevelse av mestring er individuell og disse dimensjonene overlapper gjerne hverandre.  Ved å bryte ned mestring slik vi har gjort håper vi å inspirere deg til å kjenne på din faktiske mestring. Hvilke dimensjoner mestrer du bra i dag, og hvilke kan du øve deg på? Forhåpentligvis ser du også nye dimensjoner av mestring hos dine kolleger!

Om din mestringsfølelse øker vil både arbeidslysten og livslykken din øke.

Vi hjelper deg gjerne. Velkommen i Krifa.

Mer effektiv – mindre stress

11 / 09 / 2019

Mindre stress

Å være effektiv betyr ikke å stresse og presse seg selv – oftere tvert imot. Å være effektiv betyr heller ikke å holde et jevnt høyt tempo med mange baller i luften samtidig. Effektivitet handler om prioritering og planlegging og om å gjennomføre. 

Med enkle grep kan du få en langt bedre og mer effektiv hverdag både på jobb og hjemme.

Å være effektiv handler om å bruke tid og energi på det som er viktig for deg. Det handler ikke om å rekke alt eller optimalisere alt. Det handler faktisk ofte om å gjøre færre ting og plukke ting bort. Hva er viktig i dag? Hva er viktig denne uken? Hva er viktig dette kvartalet? Hva er viktig dette året?

Det kan være nytt og ta litt tid å bli bevisst hva dette betyr for deg. Begynn å tenk over det i dag og sett en dato for når du skal skrive ned noe konkret på et papir. Dette trenger ikke være en fasit eller uforanderlig plan, men det vil gjøre deg langt mer bevisst og videre føre til at små og store valg og avgjørelser bli enklere.

Velg riktig jobb

Er du bevisst dine personlige visjoner, verdier og mål vil det også gjøre det langt lettere for deg å velge en jobb du trives i. Er dine visjoner, verdier og mål motstridende med de som er på din arbeidsplass, vil det være vanskelig for deg både å lykkes og være lykkelig der. Og, det er som oftest du og ikke din arbeidsplass som taper mest på dette. Du er selv ansvarlig for ditt liv og du er den som må gå videre.

En effektiv hverdag

For å føle mestring og tilfredshet på en vanlig dag kan det være lurt å sette maksimum 3-4 ting på to-do-listen og gjennomføre dem. Gjør du mer enn dette vil det være ren bonus. Å være effektiv betyr ikke at alle arbeidsoppgavene for uka er gjort, all klesvask er borte, huset er rent, at du har trent hver dag og at du har hatt middagsgjester hver uke. Nei, det handler om å gjennomføre de tingene du har bestemt deg for å gjøre - og være fornøyd med det.

Den første arbeidstimen på dagen er avgjørende

Den første timen du er på jobb setter standarden og stemningen for resten av dagen og begynner allerede dagen i forveien. Veldig få av oss trenger faktisk å besvare mail den første timen vi er på jobb. Du bør begynne med det du planla og så på som viktig dagen i forveien. Om du klarer å skape ro og rom for å jobbe i dybden vil du oppleve den tilfredsstillende følelse av effektivitet. Det krever forskjellig grad av disiplin for oss, men det fungerer.

Det du bruker din tid på er det du bruker ditt liv på. 

Hvordan bli mer effektiv?

 1. Gjør noe du elsker – ikke bare noe du liker.
 2. Finn ut følgende:
  Hva er DIN visjon? Hva vil du og hvor og hvordan ønsker du å komme dit.
  Hva er DINE verdier? Hva er viktig for deg og hva føles feil for deg. Hva er DINE mål? Hva ønsker du å oppnå og se realisert før sommeren, de neste 5 årene og om 20-30 år. Vi snakker ofte om bedriftens visjon, misjon, mål og strategi. Dette bør du også gjøre for deg og ditt arbeidsliv.
 3. Du må ha de riktige verktøyene for å utføre dine oppgaver. Vi er alle forskjellige og ingen systemer fungerer for alle. Det finnes en buffet av verktøy for deg og dine behov. Alene eller sammen med kolleger og ledere kan du finne de verktøy som passer for deg. 

Krifa på Arendalsuka

20 / 08 / 2019

Blogg Arendalsuka

Om Arendalsuka er en viktig arena for folk flest eller om det er en «se-og-bli-sett-arena» for politikere, organisasjons- og næringsliv kan man være uenige om, men Krifa var i alle fall til stede for å se, høre og snakke om hva som er og kan komme på agendaen for deg i ditt arbeidsliv fremover. Nesten 1200 arrangementer på kryss og tvers av sentrum i Arendal gjorde det selvsagt umulig å rekke over alt, men med god planlegging og hard prioritering ble det både gode og innholdsrike dager for Krifas vedkommende.

Kommunestyre- og fylkesvalget 9.september preget selvsagt årets Arendalsuke. Boder, stands, scener, torg, kafeer, båter, restauranter og hver minste ledige krok var tatt i bruk i kampen om å vinne velgere og få frem partienes budskap. Men, det var også mange temaer som direkte berører deg og ditt arbeidsliv som var på dagsorden. Les mer på www.arendalsuka.no

Krifa har i flere år lagt vekt på å forberede deg på omstillinger i et arbeidsliv i stadig endring i et stadig økende tempo. Dette stod også sentralt hos mange på Arendalsuka 2019. Vi som arbeidstakere må innstille oss på å jobbe både mer, lenger og annerledes. Vi får for eksempel flere eldre i samfunnet vårt og mange av våre jobber vil digitaliseres. «Lære hele livet» er en kompetansereform som regjeringen vil gjennomføre for at ingen av oss skal gå ut på dato og for at vi skal kunne stå i jobb lenger. Ja, du må omstille deg og innstille deg på dette, men din arbeidsgiver har også et stort ansvar for å tilrettelegge for deg og for at du skal lykkes. Krifa står ved din side og kjemper med deg og for deg. Vi vil at du skal kjenne både lyst og glede til å være med på dette løfte.

Høyt på agendaen var også at vi må få bukt med deltidsstillinger og øke fulltidsstillinger. Dette gjelder aller mest kvinner som jobber turnus. I Krifa har vi medlemmer som ønsker deltidsstillinger og trives med det, men vi har enda flere medlemmer som jobber deltid og som ønsker en fulltidsstilling. Å jobbe deltid og gjerne være nødt til å ha flere arbeidsplasser, ta ekstravakter og leve uforutsigbart for å få endene til å møtes er krevende. Å ikke kunne planlegge verken fritid eller ønsket livsstil gjør arbeidslystne arbeidstakere slitne og syke. I Krifa hjelper vi medlemmer fra deltidsstilling til få fulltidsstilling og gleder oss over å stå sammen med flere i kampen. For arbeidsgivere og eiere er dette også godt for bunnlinjen. Både miljø, kompetanse og produktivitet øker når flere ansatte jobber fulle stillinger.

Selv legger jeg ekstra godt merke til unge ansatte, ledere og politikere som reiser seg opp og tør tenke og snakke på en ny måte. Utviklingen og endringene som skjer i samfunn og arbeidsliv kan virke overveldende og skremmende på de fleste, men å lytte til den nye generasjonen som vil opp og frem, gir både tro og håp på fremtiden.

Som medlem i Krifa skal vi stå med deg hele veien i din prosess og i din utvikling. Vi vil hjelpe deg videre og vi vil hjelpe deg til å oppleve lysten til å gå på jobb. Sammen står vi sterke og rustet til å ta fatt på dagens og fremtidens arbeidsliv.

God arbeidslyst!

Tung oppstart etter ferien?

09 / 08 / 2019

Blogg Nytt Bilde 3 Jpg

Er det tungt å stå opp om morgenen og motivere seg for å gjøre en god jobb? Du er ikke alene og det er faktisk helt naturlig. Å brått begynne å jobbe igjen etter late feriedager eller dager du har styrt helt selv, tar på for de fleste av oss. 

Les mer om hvor viktig ferien er for deg og din arbeidsplass her!

Ikke vær for streng med deg selv og ikke krev toppnivå de første dagene. Begynn med konkrete oppgaver og skryt litt av deg selv for hver oppgave du løser. Man begynner jo ikke å løpe maraton i et forrykende tempo som nybegynner. Feir alle fremskritt som små seire så er du plutselig tilbake i toppform.

Vi heier på deg!

God arbeidslyst fra oss i Krifa

Ble ikke ferien som planlagt eller ønsker du deg lenger ferie?

01 / 08 / 2019

Natalya Zaritskaya 144626 Unsplash

Ble ferien din spolert av syke barn, feber og oppkast, eller har sjefen og kollegene dine kontaktet deg med jevne mellomrom? Noen av oss opplever alvorlig sykdom i ferien eller får stadig meldinger, telefoner og mail fra kolleger og sjef. Har du rett på sykemelding, utsatt ferie eller kan du utvide ferien litt ekstra?

Endring av ferien


Så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring har du krav på ny ferie. Men dette gjelder kun når du selv er syk, ikke barna dine. Ekstra feriedager får du selv om det bare skulle gjelde en dag, men har du vært syk utenfor EØS får du kun feriedager, ikke sykepenger.

Les mer: Syk i ferien 

Endring av ferien

Koser du deg så mye at du helst ville hatt en ekstra ferieuke? "Det burde vel kunne gå greit, i alle fall uten lønnet ferie", tenker du kanskje. Hva sier regelverket, og hvem kan avgjøre det? Og hvorfor er det slik at arbeidsgiver kan endre din ferie? 

Les mer: Når kan jeg ta ferie og hva får jeg i feriepenger?

Unngå stress før, under og etter ferien

Gikk du ut i ferie trøtt og sliten? Da gleder du deg kanskje ikke til å dra på jobb igjen? Krifa gir deg tips til hvordan overgangen fra ferie til jobb kan bli bedre enn du frykter. Les mer: Unngå stress i ferien

Krifa er opptatt av deg og dine behov!

Send oss en epost [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Med et Krifa-medlemskap får du mange fordeler:

 • Juridisk bistand
 • Tannhelseforsikring
 • Karriereveiledning
 • Pensjonsrådgivning
 • Bilutleie
 • Ferieleiligheter i Skagen
 • Lav kontingent

Bli medlem i dag!

Få en god start i ny jobb

25 / 07 / 2019

Ny Jobb

Er du en av de som begynner i ny jobb over sommeren? Ikke vær nervøs.

Den første tiden på en ny arbeidsplass bærer preg av at du er på bortebane, men det er kun til du har lært de nye oppgavene, kollegaer og stedet å kjenne. Her er syv gode råd til deg som snart skal bli kjent med en ny arbeidsplass.

 1. Skap en positiv relasjon til dine nye kolleger

På de fleste arbeidsplasser er kolleger og ledere dine viktigste resurser til å komme raskt og godt i gang med den nye jobben. Det er derfor viktig at du investerer i å skape en positiv relasjon til dem og det blir også gøyere på jobb om du engasjerer deg i dem. Interesser deg for dem, deres barn, deres fritidsinteresser og deres faglige oppgaver.

 2. Vær oppmerksom på ditt engasjement 

Ditt engasjement og din holdning kan være med på å gi et positivt inntrykk av deg som både ansatt og kollega. Jo mer du engasjerer deg og tar eierskap i dine oppgaver, jo bedre vil du bli til å løse dem. En god strategi kan være at du aktivt er oppsøkende i forhold til å få nye oppgaver du har lyst på og som du tror du vil være god til.

 3. Få avklart hva som forventes av deg 

Det er en stor fordel å så tidlig som mulig få vite hvilke rammer og forventninger din leder og dine kolleger har til deg. Hvis lederen din selv ikke legger opp til det, kan du med fordel i løpet av de første ukene ta initiativ til et møte hvor dere avstemmer forventinger, så du sikrer at du er på rett kurs. Det er viktig at du gjør det tydelig for din leder om du trenger noe mer for å løse oppgavene dine ordentlig, eller om det ikke er balanse mellom dine ressurser og de krav du står ovenfor.

 4. Vis hva du er god til og søk feedback

Hold uformelle statusmøter med sjefen din og sparr med kolleger på dine arbeidsoppgaver. På den måten kan du både synliggjøre hva du er god til og løpende få feedback på dine resultater. Slik får du følelsen av overblikk og trygghet i om du er på rett vei samtidig som tilliten mellom sjefen din og deg øker. Dette gir deg også mulighet for både personlig og faglig utvikling i jobben din.

 5. Tillat deg selv å undre og å komme med ideer

Det er naturlig at du som ny medarbeider, som enda ikke kjenner bedriftens arbeidsprosesser og kultur, vil undre deg over hvorfor og hvordan noen ting gjøres som de gjør på arbeidsplassen. Du vil få ideer som er nye og annerledes og du disse ideene kan gjøre deg til en verdifull og viktig medarbeider. Husk bare på at du må være konstruktiv og vise respekt for måten det gjøres på i dag.

 6. Anerkjenn litt stress, men vær forsiktig

I ny jobb er det naturlig å være sliten og føle seg litt stresset. Kanskje opplever du i perioder mye stress de 3 første månedene, med dette må ikke vedvare. Vær oppmerksom på at dette ikke utvikler seg til å bli en varig følelse som blant mye annet påvirker din nattesøvn.

 7. Få skriftlig avtale på din ansettelse

Du har krav på ansettelseskontrakt. Vi i Krifa vil gjerne lese gjennom din kontrakt - helst før du skriver under - så vi kan oppdage og forberede eventuelle mangler ved den.

Vi vil at du skal trives og lykkes i ditt arbeidsliv. Som medlem i Krifa har du ubegrenset tilgang til våre jurister og rådgivere. Ingen henvendelser er for små og ingen for store – vi vil gjerne hjelpe deg videre.

 

Meld deg inn og kontakt oss i dag på www.krifa.no

Velkommen til frokostseminar – Foreldrepermisjon på 1,2,3

23 / 07 / 2019

Vi Skal Ha Barn

Har du spørsmål om foreldrepermisjon? Forstår du alle regler og rettigheter? Kom på vår Krifa-frokost, der gir ekspertene deg svar på det du måtte lure på. 

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Kan jeg utsette permisjonen? Påvirker lønnen beløpet? Har jeg rett til utbetaling i permisjonsperioden og av hvem?

Se Facebook-arrangementet her.

Mødrekvote, fedrekvote, fellespermisjon, gradert/fleksibelt uttak. Vi guider deg gjennom jungelen av spørsmål, papirer og systemer som dukker opp både hos deg og fra arbeidsgiver og NAV.

Les mer om mamma og pappapermisjon her.

«- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.»


Frokostseminaret finner sted hos vår samarbeidspartner Bing Hodneland 29. august kl.08.30 - 10.00 - gratis og åpent for alle. Vi serverer frokost fra kl. 08.00. Krifas jurister er tilgjengelige for samtaler i etterkant.

Meld deg på her: [email protected] 

Har du andre spørsmål eller er nysgjerrig på Krifa?

Les mer på www.krifa.no og ta kontakt på chat eller på telefon 22 72 00 20

Mamma- og pappaperm på 1,2,3

18 / 07 / 2019

2018 03 07 10 38 35 Daddy Daughter Photo By Becca Tarter @photobybex On Unsplash

I 2018 ble det født 55 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.

Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen?

Det er en jungel av papirer og systemer. Heldigvis finnes det informasjon og hjelp. Som medlem i Krifa hjelper vi deg hele veien.

Les også: Har jeg rett på ulønnet permisjon?

Kort om mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon

Regelverket gir rom for både mammapermisjon, pappapermisjon og fellespermisjon. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekvote, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak. Vi tar her utgangspunkt i 100 % foreldrepenger over totalt 49 uker.

·         Mødrekvote er på 15 + 3 uker. 15 uker permisjon etter fødsel og 3 uker  permisjon før forventet termin.

·         Fedrekvoten er på 15 uker og kan tas etter de første 6 ukene etter fødselen.

·         Gradert/fleksibelt uttak. Fellespermisjon er på 16 uker. Foreldrene bestemmer selv om fellesperioden skal skje felles, gradert utover en periode eller om den skal utsettes. Husk at her kan det være frister som er viktige å overholde overfor NAV i forhold til hvordan dere ønsker å fordele fellespermisjonen.

Venter du tvillinger?

En viktig endring kom i 2018 for tvilling- og trillingforeldre. Endringen gir foreldrene 17 uker ekstra med foreldrepermisjon!

- I Krifa er dette en av våre ekspertiser og vi hjelper våre medlemmer i hele prosessen, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Les også: Når har jeg rett på permisjon fra jobben?

Hva med meg som ikke oppfyller kriteriene for foreldrepenger? Du er langt fra alene om å ha spørsmål. Gjør som mange andre – ta kontakt med oss!

Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Ferie er viktig!

11 / 07 / 2019

Blogg 11 Juli

Er du blant dem som tror det er bra at du er tilgjengelig både på telefon og e-post i ferien? Både du og også din arbeidsplass er tjent med at du tar deg helt fri. 

Når det gode feriemodus inntreffer, får man gjort mindre – og det er slik det skal være. Man blir både sliten og stresset over alt man tenker man bør gjøre, men ikke rekker eller får gjort. Senk skuldrene, tillat deg å være langt mindre effektiv en vanlig og legg jobben igjen der den hører hjemme. 

Ferie er like viktig som en god natts søvn. Hjernen din trenger at du tar ferie. Den fordøyer ting den har jobbet med og grublet på. En god pause gjør det enklere å både utføre og fortsette dine oppgaver og utfordringer når du kommer tilbake på jobb etter en god, lang pause. Om målet er å stresse ned og nullstille seg, er sammenhengende ferie i tre uker å anbefale.

Enhver arbeidsplass som ønsker produktivitet og fortjeneste bør tilrettelegge for at du som ansatt både får god nattesøvn og gode, lange ferier. Det er bevist at gode ferier gjør deg og dine kolleger enda bedre og øker bedriftens produktivitet - noe som igjen gjerne øker fortjenesten.

Ferie er altså «vinn-vinn» for alle involverte – både for deg, de rundt deg, arbeidsplassen din og samfunnet.

God ferie med beste samvittighet fra alle oss i Krifa.

 

NB: Skulle det oppstå noe som endrer ferieplanene dine i sommer er vi tilgjengelige gjennom hele sommeren.

Syk i ferien?

04 / 07 / 2019

Syk kvinne

Arbeidstakere har rett på ferie for å lade batteriene og bruke tid på hyggelige ting. Det blir det lite av hvis du blir syk.

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

For at kravet skal være gyldig må du ha vært så syk at du ville vært 100 prosent arbeidsufør, forklarer Krifa-jurist Cecilie Lunde. Dette følger av Ferielovens § 9. Det er også nødvendig med legeerklæring, så hvis du blir syk utenlands må du oppsøke lege og få dokumentasjon, sier hun.

Vis legeerklæring første arbeidsdag

Det er viktig at du viser legeerklæring til arbeidsgiver rett etter ferien. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at krav med legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at du kommer på jobb. Normalt betyr det første arbeidsdag etter ferie, og det er det ganske streng praksis på, forklarer Lunde.

Gjelder kun din egen sykdom

Du har kun krav på utsatt ferie hvis det gjelder din egen sykdom. Om det er dine barn- eller andre i familien som har vært syke så har du ikke et gyldig krav.

Én sykedag er nok

Selv om du bare er syk én dag, kan du kreve å få erstattet denne feriedagen i ettertid. Tidligere hadde man kun rett på ny ferie hvis man hadde vært syk i minst seks virkedager, men her ble ferieloven endret i 2014. 

Sykdom utenfor EØS gir ikke sykepenger

Dersom du blir syk utenfor EØS-området har du fortsatt krav på feriedager, men det blir i såfall ubetalt. Det er fordi det kun er opphold i Norge eller EØS-land som gir rett til sykepenger. 

Ferieloven §9 (utdrag)

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. 

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Neste side