I utgangspunktet er jeg ikke noe tilhenger av fagforeninger og streik, eller å gi støtte til politiske partier. Jeg mener streik hører hjemme på 50-60 tallet og er langt fra hvordan konflikter bør løses i 2021. Til syvende og sist må partene «til bordet», så hvorfor ikke sette seg der med én gang? Jeg er heller ikke tilhenger av å la en konflikt gå ut over og skade en uskyldig tredjepart og samfunnet for øvrig.Jeg er absolutt enig i rettferdig og likeverdig lønn,

Fra 1. juli 2021 øker satsene for minstelønn innen flere bransjer! Jobber du innen en av disse bransjene: Bygg Renhold Overnatting, servering og catering Skips- og verftsindustrien Jordbruk og gartnerier Fiskeindustribedrifter Elektro Godstransport på vei Persontransport med turbil Da bør du sjekke ut linken til Arbeidstilsynet og sjekke de nye satsene for minstelønn! Kontakt Krifa dersom arbeidsgiver ikke betaler deg i henhold til satsene, vi hjelper deg gjerne!

Covid-19 har endret både fortid, nåtid og kanskje også fremtid. Du har vært mer hjemme, jobbet mindre, fått mindre lønn, vært mer alene og er kanskje usikker på fremtiden. Selv om din situasjon er unik gir vi deg nyttig informasjon du bør være bevisst på

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Vi er inne i en periode med mange høytidsdager. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for 1. og 17. mai. Disse dagene er regulert gjennom en egen lov og forskrift, defineres som høytidsdager og skal likestilles med søndager. Lønn Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17.mai.  Har du fast

Olaug s. Gundersen bor i Stavanger og har vært medlem i Krifa i hele 15 år – det setter vi STOR pris på, Olaug! Hun jobbet på en arbeidsplass hvor det nærmest var forventet at hun skulle være med i en fagforening.  Etter at flere av hennes kollegaer ble tatt ut i streik, valgte hun å meldte seg  inn i Krifa fordi Krifa er en fagforening som er for dialog, og ikke streik. For Olaug er Krifa en forsikring. Vi

Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld siste inntektsår. Du må selv sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere 30. april. Når du har levert, behandler Skatteetaten opplysningene og utarbeider et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du utbetalt det du har betalt for

Er du blant de mange som ble permittert eller arbeidsledig som følge av korona i 2020, vil årets ferie og feriepenger påvirkes av dette. 

  Kompetansereformen Lære hele livet handler om at ingen skal gå ut på dato.  Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og i et stadig raskere tempo. Krifa ønsker å inspirere og forberede deg på fremtiden og den uunngåelige nye arbeidshverdagen hvor du kontinuerlig må omstille deg, utvikle deg og lære nye ting. Det er dermed med stor glede vi presenterer vår ny samarbeidspartner, Holte Academy. De gir Krifas medlemmer både gratisplasser og rabatterte priser på sine kurs. Holte Academy ønsker å bidra til at du

Safi bor i Bærum i Viken kommune og trives veldig godt i sin jobb hos Elkjøp. Safi ble anbefalt Krifa av en venn og meldte og seg inn så fort hans første jobb og ansettelse i Norge var i boks. Safi er glad i jobben sin og har ingen problemer eller utfordring i dag. Medlemskapet i Krifa er for han en sikkerhet for fremtiden. Vi gratulerer Safi som månedens medlem – gavekort er på vei Ønsker du å være månedens Krifa-medlem i mars? Vi trekker hver måned

Søk på krifa.no