Regjeringen vil foreslå å forlenge permitteringsordningen frem til 1. november 2021.

God arbeidslyst handler i bunn og grunn om trivsel og motivasjon i arbeidslivet – hele livet. Forskning viser at det særlig er syv faktorer som har betydning for arbeidslysten: Mening, kolleger, resultater, mestring, balanse, ledelse og medbestemmelse. Hvorfor er god arbeidslyst viktig? God arbeidslyst er vinn-vinn for deg, din arbeidsplass og det samfunnet du er en del av.  Din livskvalitet øker, sykefravær reduseres, produktivitet og innovasjon øker, det gir arbeidsplassen din bedre fortjeneste, bedre bunnlinje og videre økonomisk gevinst for alle parter.

Trenger du litt tid på å komme tilbake i jobbmodus igjen? Føles det tungt å komme i gang med hverdagen? Snu litt på det. Tenk hvor tøft det er for de som ikke har en jobb å ta ferie fra… Arbeidsglede De fleste av oss ønsker arbeidsglede, motivasjon og trivsel i arbeidslivet. For noen er dette lett, mens for andre er det en evigvarende og tung kamp. Sjefen din har ansvar for å tilrettelegge for situasjoner så du skal trivsel og motivasjon, men arbeidsgleden

I utgangspunktet er jeg ikke noe tilhenger av fagforeninger og streik, eller å gi støtte til politiske partier. Jeg mener streik hører hjemme på 50-60 tallet og er langt fra hvordan konflikter bør løses i 2021. Til syvende og sist må partene «til bordet», så hvorfor ikke sette seg der med én gang? Jeg er heller ikke tilhenger av å la en konflikt gå ut over og skade en uskyldig tredjepart og samfunnet for øvrig.Jeg er absolutt enig i rettferdig og likeverdig lønn,

Fra 1. juli 2021 øker satsene for minstelønn innen flere bransjer! Her kan du sjekke de nye satsene for minstelønn innen din bransje: Bygg Renhold Overnatting, servering og catering Skips- og verftsindustrien Jordbruk og gartnerier Fiskeindustribedrifter Elektro Godstransport på vei Persontransport med turbil Satser for minstelønn i byggebransjen Minstelønn per time for byggebransjen: For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr – 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr – 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr –

Covid-19 har endret både fortid, nåtid og kanskje også fremtid. Du har vært mer hjemme, jobbet mindre, fått mindre lønn, vært mer alene og er kanskje usikker på fremtiden. Selv om din situasjon er unik gir vi deg nyttig informasjon du bør være bevisst på

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Vi er inne i en periode med mange høytidsdager. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for 1. og 17. mai. Disse dagene er regulert gjennom en egen lov og forskrift, defineres som høytidsdager og skal likestilles med søndager. Lønn Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17.mai.  Har du fast

Olaug s. Gundersen bor i Stavanger og har vært medlem i Krifa i hele 15 år – det setter vi STOR pris på, Olaug! Hun jobbet på en arbeidsplass hvor det nærmest var forventet at hun skulle være med i en fagforening.  Etter at flere av hennes kollegaer ble tatt ut i streik, valgte hun å meldte seg  inn i Krifa fordi Krifa er en fagforening som er for dialog, og ikke streik. For Olaug er Krifa en forsikring. Vi

Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld siste inntektsår. Du må selv sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere 30. april. Når du har levert, behandler Skatteetaten opplysningene og utarbeider et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du utbetalt det du har betalt for

Søk på krifa.no