Representantskapet er Krifas høyeste myndighet og representantskapsmøte avholdes i Danmark hver andre år. Er du en av de inntil 5 representanter som ønsker å representere Krifa Norge i år? Årets møte skal etter planen avholdes i Danmark (Fredericia), fredag 28. mai. Krifa dekker da reise og opphold med beregnet avreise fra Oslo Lufthavn torsdag kveld og retur lørdag ettermiddag, men i år er det store muligheter for at møte blir hold digitalt for alle eller deler av deltakerne grunnet Covid19-pandemien. Som alltid vil

Møt vinneren av «månedens Krifa-medlem» i januar. Helle Kjørberg Siraj Helle er fra Danmark og bor i Oslo med mann og to sønner.Hvorfor valgte du Krifa som din fagforening? Jeg valgte Krifa aller mest fordi Krifas verdigrunnlag harmonerer med mitt eget - noe som er veldig viktig for meg.Hva betyr Krifa for deg? Jeg har kun benyttet meg av Krifa en gang i forbindelse med veiledning. Jeg fikk hjelp umiddelbart og følte meg veldig velkommen og ivaretatt av en veileder som både var hyggelig,

Uavhengig av stilling, yrke, utdannelse og politisk ståsted har du tilgang på våre beste rådgivere og jurister – ingen mellomledd eller begrensninger.

Mange arbeidstakere lurer på hvilke muligheter man har for å avvikle ferie når man er i oppsigelsestid. Her er en gjennomgang av reglene for avvikling av ferie i oppsigelsestid.

Vet du hvordan man skriver en god CV er du ett skritt nærmere på veien mot drømmejobben. Med denne malen får du verdifulle tips til å skrive en god CV

Oppsigelsestid skal stå i arbeidskontrakten. Arbeidsgiver står derimot ikke helt fritt, og må følge minimumsregler som står i arbeidsmiljøloven.

Ferieloven regulerer to forskjellige situasjoner dersom arbeidstaker er sykemeldt. Hvilke regler gjelder i slike situasjoner, og hva har du som arbeidstaker krav på?

Arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse. Det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Dersom du er langtidssykemeldt bør du sette deg inn i regelverket. Ta ansvar dersom du ser at arbeidsgiver og NAV ikke følger opp sine plikter.

Hvor mye permisjon kan du ta ut – og når? Får du penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan du utsette permisjonen?

Søk på krifa.no