Slik går du frem for å få høyere lønn

lønnsforhandling - hvordan forhandle lønn
Lønnsforhandling

I Norge har vi ingen generell minstelønn eller en lovfestet rett til lønnsforhandlinger. De fleste arbeidsgivere gjennomfører likevel lønnsforhandlinger hvert år, enten som del av tarifforhandlinger eller som en innarbeidet rutine. Dersom det ikke finnes et system for lønnsforhandlinger på din arbeidsplass, kan du be din leder om en samtale om lønn. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal argumentere godt for å få bedre lønnsbetingelser. Vi har derfor oppsummert noen nyttige tips til deg som arbeidstaker.

Før lønnssamtalen

I forkant av lønnssamtalen, kan du tenke gjennom følgende punkter. Du vil da være godt forberedt og rustet til å gjennomføre den noe utfordrende samtalen:

 • Kartlegg din kompetanse og hva du bidrar med inn i bedriften. 
 • Hva er dine konkrete arbeidsprestasjoner er og hva som er dine styrker?
 • Har du fått mer ansvar siden forrige lønnsfastsetting?
 • Gjør gjerne undersøkelser av hva din «markedsverdi» er ved å undersøke hva normal lønn for en tilsvarende stilling er andre steder. Du kan prate med kolleger, andre i liknende stilling eller titte på tilgjengelig statistikk.
 • Er det noe som skiller deg positivt ut fra andre arbeidstakere i bedriften, det kan være erfaring, kvalifikasjoner (både personlige og faglige) eller annet? 
 • Er det noen andre goder du kunne tenkt å ta opp, i tillegg til lønn, f.eks. gratis barnehageplass eller forsikring?

Når du har tenkt gjennom punktene og skaffet deg en oversikt, kan det være lurt å gjennomgå argumentasjonen. Da blir du tryggere på det som skal tas opp.

Under lønnssamtalen

Under samtalen bør du få frem følgende punkter:

 • Dine kvalifikasjoner og hva akkurat du tilfører bedriften. 
 • Konkrete resultater og evt. økt ansvar.
 • Fremhev to sterke argumenter som gagner arbeidsgiver ved å ha deg som ansatt. Argumentene kan gjerne være styrende for hvorfor du fortjener en lønnsøkning. 
 • Vær konkret på hvilken lønnsøkning du ønsker. Du er ikke nødt til å nevne et konkret beløp, men gjerne en størrelsesorden.
 • Lytt aktivt for å få en bedre ide av hvor mye bedriften er villig til å gå med på.
 • Unngå å forankre motivasjonen bak en lønnsøkning i sosiale eller personlige forhold. Det er f.eks. ikke relevant at din kollega har høyere lønn enn deg. 

Lykke til!

Søk