Egen pensjonskonto fra 1.januar 2021

Fra 1. januar 2021 får ca. 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto.

Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone.

Reglene om egen pensjonskonto innebærer at du som er arbeidstaker i bedrift som har innskuddspensjonsordning skal få samlet din pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold og forvalte denne sammen med den pensjonskapital du nå tjener opp hos nåværende arbeidsgiver. Dette med mindre du selv reserverer deg mot en slik samling. 

Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet smales og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning, men du kan i stedet velge å forvalte din pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som du velger selv. Alternativt kan du velge å ikke samle tidligere pensjonskapitalbevis, men holde de der de forvaltes i dag. 

Du vil få informasjon om egen pensjonskonto fra din arbeidsgiver i forkant av innføringen. I løpet av februar 2021 du få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis du har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. 

Når du har fått informasjon om dine pensjonskapitalbevis, har du tre måneder på å bestemme om du ønsker å reservere deg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021. 

En viktig endring fra 1. januar 2021 er at arbeidstaker som slutter i bedrift som har innskuddspensjonsordning, har rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Dette fordi pensjonskapital fra kortvarige arbeidsforhold nå i mange tilfeller vil kunne samles på egen pensjonskonto i stedet for å forvaltes i små enkeltstående pensjonskapitalbevis. 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/egen-pensjonskonto-innfores-fra-1.-januar-2021/id2784033/ 

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com