Jobb og lønn 1.mai og 17.mai

Vi er inne i en periode med mange høytidsdager. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for 1. og 17. mai. Disse dagene er regulert gjennom en egen lov og forskrift, defineres som høytidsdager og skal likestilles med søndager.

Lønn

Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17.mai. 

Har du fast månedslønn, vil du fortsatt ha krav på full månedslønn dersom de to høytidsdagene faller på vanlige virkedager. Er du timelønnet, skal det tas utgangspunkt i lønnen du ville fått ubetalt på en vanlig virkedag. 

Dette har du krav på om du må jobbe

Må du arbeide 1. og/eller 17. mai, har du krav på vanlig lønn, pluss et tillegg. Lønnstillegget skal være det samme som du har krav på for søndager etter avtale eller regulativ. Dersom det ikke finnes noen avtale eller regulativ (f.eks. arbeidsavtale eller tariffavtale) som sier noe om lønnstillegget, skal det være på minst 50 % av din vanlige timelønn. Det er ikke noe veien for at det inngås avtale om et høyere tillegg. 

Ferie

Dersom du avvikler ferie på 1. og/eller 17. mai, har du fortsatt rett på lønn for disse dagene. Du kan videre kreve at ferien forlenges dersom 1. eller 17. mai faller på en feriedag.

Andre røde dager i mai

I tillegge til 1. og 17.mai får vi også i 2022 røde dager knyttet til Kristi himmelfartsdag i mai og Pinse i juni. Les mer om lønn for røde dager generelt her.

Søk