Krifa streiker ikke

Krifa er imot streik. Dette er kanskje et av våre absolutt viktigste prinsipper. Vi mener at streik er destruktivt og gammeldags. Uskyldige rammes og det skader både arbeidsforhold og samfunn.

Krifa skaper resultater gjennom forhandling og dialog – uten å bruke streik som virkemiddel – og om nødvendig går vi rettens vei.

Det passer ikke inn i det moderne arbeidsmarkedet og samfunn å fremstille interessekonflikten mellom lønnsmottaker og arbeidsgiver som fiendskap. Det vil naturligvis alltid være en interessekonflikt mellom partene, men det er også mange felles interesser. Begge parter er avhengige av hverandre for å lykkes og blir tapere av å bekjempe hverandre.

Krifa ivaretar deg som lønnsmottaker og dine interesser. Ditt medlemskap i Krifa er personlig og anonymt og det er ingen mellomledd mellom deg og våre spesialister.

Velkommen i Krifa.

Søk på krifa.no