Til deg som har sommerjobb

Sommerjobb

Ferien er i full gang for de fleste og du er kanskje en av de heldige som avløser en som er på ferie. Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Les dette før du slår deg til ro med at alt er OK.

Skriftlig avtale ved sommerjobb

Du har rett til en skriftlig avtale, og den hever først og fremst all tvil om at du har rett på jobben, og unngår å bli sendt hjem hvis det plutselig ikke er behov for deg.

I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:

  • Arbeidstid
  • Lønn
  • Oppsigelsestid

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. I arbeidsforhold som utgjør mer enn én måned skal avtalen gjøres snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Arbeidstid og pause

Ordinær arbeidstid er etter arbeidsmiljøloven 9 timer per dag og 40 timer per uke. De fleste bedrifter har imidlertid 7,5 eller 8 timers arbeidsdag.

Du har rett til pause hvis du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Dersom den daglige arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausen utgjøre minst en halv time. Du har rett til betalt pause hvis du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom.

Lønn

Utgangspunktet er at lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver følger en tariffavtale vil denne ha bestemmelser om timelønn eller fastlønn. Vær obs på at du kan ha rett til tillegg for ubekvem arbeidstid.

Du har rett til overtidstillegg med minst 40 % dersom du arbeider mer enn 9 timer per dag eller 40 timer per uke. Dersom din arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale, vil du i de fleste tilfeller ha rett til et høyere overtidstillegg.

Skatt ved sommerjobb

Tjener du kr. 60 000 eller mindre, trenger du ikke å betale skatt. Da kan du bestille et frikort, og arbeidsgiveren din henter det elektronisk.

Tjener du mer enn kr. 60 000 skal arbeidsgiver trekke skatt av lønnen, og du må bestille et skattekort med prosenttrekk eller tabelltrekk. Les mer på www.skatteetaten.no.

Sykdom i sommerjobb

Du har rett til sykepenger fra arbeidsgiver etter fire ukers arbeid hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å utbetale sykepenger de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden.

Du har rett til sykepenger fra folketrygden (NAV) dersom du har tjent minimum 50 % av folketrygdens grunnbeløp (kr. 53 199,50 i 2021).

De første to månedene av arbeidsforholdet må du fremlegge sykemelding fra lege for å få rett til sykepenger. Etter to måneder kan du benytte egenmelding.

Attest

Du har rett til en skriftlig attest fra arbeidsgiver etter at sommerjobben er avsluttet. Attesten skal beskrive hvilket arbeid du har utført og hvor lenge du var ansatt.

Ta godt vare på attesten, denne kan være nyttig dersom du skal søke opptak ved skole eller ny jobb senere.

Om du har sommerjobb eller deltidsjobb vil du som medlem i Krifa få bistand fra våre jurister fra den dagen du melder deg inn. Ofte er det nettopp slike stillinger som trenger spesialister i bakhånd.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Søk