Ta fagbrev på jobb med full lønn

Ta fagbrev mens du jobber

 

Fagbrev gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, gir deg flere muligheter og ofte bedre lønn. I sommer fikk vi nye regler som gjør at du nå kan ta fagbrev mens du jobber.

Jobber du i butikk, med barn og unge, som frisør, innen bygg og anlegg, med helsefag eller lignende kan et fagbrev være nærmere enn du tror. Kanskje kjenner du ikke engang til at det er mulig å ta fagbrev i ditt yrke eller du har kanskje vurdert det flere ganger, men utsatt det fordi det er vanskelig å kombinere med jobb. Nå er reglene endret og det gjør det lettere for deg.

Tidligere måtte man enten ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven. Etter den nye ordningen trenger du ett års praksis og kan deretter inngå en kontrakt med din arbeidsgiver og fylkeskommune om å legge en plan for hvordan du skal få avlagt fagprøven. Du slipper også å ta fellesfagene når du tar fagbrev på jobb.

De ny reglene oppleves særlig relevante for voksne i arbeidslivet som har grunnskole og relevant praksis, men som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Målet med regelendringen er at flere voksne kan ta fagbrev samtidig som de har lønnet arbeid, og får opplæring i arbeidstiden. Ordningen stiller de samme faglige krav til fagbrev som andre kandidater.

Ønsker du mer informasjon, veiledning eller har spørsmål er Krifas ekspertise kun noen tastetrykk unna. Som medlem i Krifa får du både raske og hyggelige svar og vi bistår deg fra dag en.

Send en mail til post@krifa.no, ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Søk