Nye tendenser for jobbsøking

Nye tendenser for jobbsøking

Jobbsøking blir mer digital, og din generelle profil får større fokus enn kompetanse og erfaring.

Jobbsøking blir mer digital

Det dukker stadig opp flere digitale plattformer som tilbyr verktøy og løsninger til jobbsøkingen. Du kan for eksempel få gode verktøy til oppbygging av din CV eller få tilgang til et godt nettverk.

Bruk Facebook som arena

LinkedIn har vært en foretrukken kanal for å rekruttere nye medarbeidere, men Facebook haler innpå. Facebook har informasjon om deg og bruker denne til å spisse informasjon til deg og hente opplysninger om deg.

Bruk Facebook i din jakt på drømmejobben. Følg virksomheter og bli med i forskjellig grupper innenfor områder du kunne tenke deg å jobbe i.

Ha en sylskarp CV

Standard CV-en vil bli utryddet. Flere virksomheter legger nå mer vekt på din CV enn på din søknad. Det stilles forventninger og større krav til både innhold, form, format og layout.  Som jobbsøkende betyr det at du må sørge for at din CV er direkte målrettet til stillingen du søker – det holder ikke bare at selve søknaden er det. En spisset CV vil variere i lengde fra én til tre sider, avhengig av hvilken bransje og stilling du søker.

Markedsfør din personlighet

Stadig flere virksomheter har fokus på søkerens profil fremfor riktig kompetanse og erfaring. Du skal passe inn på arbeidsplassen på mange plan. Det er mye enklere å lære opp en ny medarbeider i kunnskap og kompetanse enn å endre hans/hennes verdier, interesser og identitet. Sørg for at det er samsvar mellom dine profiler i sosiale medier. Arbeidsgiver vil se hvem du virkelig er.
Du kan også overveie om du skal lage din egen blogg, webside eller en online portofolio som du legger ved som link i din søknad.

Jobbsamtaler og søknader på video

Det er en voksende tendens å bruke video i jobbsøking, selv om dette enda ikke har slått igjennom for fullt. Kanskje er det jobbsamtalen som foregår på video eller så kommer selve søknaden som en link eller video istedenfor på papir.

Som medlem i Krifa hjelper vi deg videre. Vi vil at du skal lykkes.

Søk på krifa.no