Få en god start i ny jobb

Få en god start i ny jobb

Er du en av de som begynner i ny jobb over sommeren? Ikke vær nervøs.

Den første tiden på en ny arbeidsplass bærer preg av at du er på bortebane, men det er kun til du har lært de nye oppgavene, kollegaer og stedet å kjenne. Her er syv gode råd til deg som snart skal bli kjent med en ny arbeidsplass.

 1. Skap en positiv relasjon til dine nye kolleger

På de fleste arbeidsplasser er kolleger og ledere dine viktigste resurser til å komme raskt og godt i gang med den nye jobben. Det er derfor viktig at du investerer i å skape en positiv relasjon til dem og det blir også gøyere på jobb om du engasjerer deg i dem. Interesser deg for dem, deres barn, deres fritidsinteresser og deres faglige oppgaver.

 2. Vær oppmerksom på ditt engasjement

Ditt engasjement og din holdning kan være med på å gi et positivt inntrykk av deg som både ansatt og kollega. Jo mer du engasjerer deg og tar eierskap i dine oppgaver, jo bedre vil du bli til å løse dem. En god strategi kan være at du aktivt er oppsøkende i forhold til å få nye oppgaver du har lyst på og som du tror du vil være god til.

3. Få avklart hva som forventes av deg

Det er en stor fordel å så tidlig som mulig få vite hvilke rammer og forventninger din leder og dine kolleger har til deg. Hvis lederen din selv ikke legger opp til det, kan du med fordel i løpet av de første ukene ta initiativ til et møte hvor dere avstemmer forventinger, så du sikrer at du er på rett kurs. Det er viktig at du gjør det tydelig for din leder om du trenger noe mer for å løse oppgavene dine ordentlig, eller om det ikke er balanse mellom dine ressurser og de krav du står ovenfor.

4. Vis hva du er god til og søk feedback

Hold uformelle statusmøter med sjefen din og sparr med kolleger på dine arbeidsoppgaver. På den måten kan du både synliggjøre hva du er god til og løpende få feedback på dine resultater. Slik får du følelsen av overblikk og trygghet i om du er på rett vei samtidig som tilliten mellom sjefen din og deg øker. Dette gir deg også mulighet for både personlig og faglig utvikling i jobben din.

5. Tillat deg selv å undre og å komme med ideer

Det er naturlig at du som ny medarbeider, som enda ikke kjenner bedriftens arbeidsprosesser og kultur, vil undre deg over hvorfor og hvordan noen ting gjøres som de gjør på arbeidsplassen. Du vil få ideer som er nye og annerledes og du disse ideene kan gjøre deg til en verdifull og viktig medarbeider. Husk bare på at du må være konstruktiv og vise respekt for måten det gjøres på i dag.

 6. Anerkjenn litt stress, men vær forsiktig

I ny jobb er det naturlig å være sliten og føle seg litt stresset. Kanskje opplever du i perioder mye stress de 3 første månedene, med dette må ikke vedvare. Vær oppmerksom på at dette ikke utvikler seg til å bli en varig følelse som blant mye annet påvirker din nattesøvn.

 7. Få skriftlig avtale på din ansettelse

Du har krav på ansettelseskontrakt. Vi i Krifa vil gjerne lese gjennom din kontrakt – helst før du skriver under – så vi kan oppdage og forberede eventuelle mangler ved den.

Vi vil at du skal trives og lykkes i ditt arbeidsliv. Som medlem i Krifa har du ubegrenset tilgang til våre jurister og rådgivere. Ingen henvendelser er for små og ingen for store – vi vil gjerne hjelpe deg videre.

 

Meld deg inn og kontakt oss i dag på www.krifa.no

Les også:

Søk