Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 5 800 kroner i din skattepliktig inntekt for 2022. For inntektsåret 2023 får du fradrag for fagforeningskontigenten på inntil 7 700 kroner. Fradrag for hele fagforeningskontigenten Dersom du er medlem av Krifa har du rett til fradrag i din skattepliktige inntekt. Prisen hos oss er innenfor maksbeløpet for skattetrekk for fagforeningskontingent, så hele kontingenten kan trekkes fra inntekten din. Dette gjelder både for inntektsåret 2022 og 2023. I praksis betyr det at den allerede lave

En del stillinger defineres som særlig uavhengig. For disse stillingene gjelder som utgangspunkt ikke arbeidstidsreglene.At arbeidsmiljølovens alminnelige grense for arbeidstid tilsvarende 9 timer per dag og 40 timer per uke, ikke gjelder for denne stillingskategorien, er noe av det som har størst praktisk betydning. Det innebærer også at arbeidstaker ikke har rett til overtidsbetaling. Hva kjennetegner en særlig uavhengig stilling? Hvorvidt en stilling er ledende eller særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, der formuleringen i arbeidsavtalen kun er et moment i

Søk