Fra 1. januar 2023 trådte flere lovendringer av betydning for deg som arbeidstaker i kraft. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven er retten til heltid blitt styrket, noe som også påvirker deg som arbeider deltid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke endringer det er verdt å merke seg.  Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid Gjennom lovendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2023 er hovedregelen nå at alle nyansettelser skal være på heltid. Dette følger av

Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022. Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike

Et nytt år står for tur. Følgende artikkel gir deg en liten forsmak på årets helligdager, og litt informasjon om reglene knyttet til disse dagene. Reglene knyttet til de offentlige høytidsdagene nevnes også.En oversikt over helligdagene i 2024: Dato:1. nyttårsdag 01.01.2024Skjærtorsdag 28.03.2024Langfredag 29.03.20241. påskedag 31.03.20242. påskedag 01.04.20241. mai (Offentlig høytidsdag) 01.05.2024Kristi himmelfartsdag 09.05.202417. mai (Offentlig høytidsdag) 17.05.20241. pinsedag 19.05.20242. pinsedag 20.05.20241. juledag 25.12.20242. juledag 26.12.2024  Retten til fri på helligdager i 2024 Utgangspunktet er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette har den følgen at du som hovedregel har rett til fri på dager

Søk