Vi går snart inn i et nytt år, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode. Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang? Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra. Som hovedregel er

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din. Er julaften rød dag? Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00

 Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert år, eller 4 uker og 1 dag. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2). Mange arbeidstakere har også et ytterligere avtalefestet krav på en ekstra ferieuke, gjerne omtalt som «den femte ferieuka», dersom det foreligger en tariffavtale i virksomheten. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis ferie, og arbeidstaker har en tilsvarende

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom. Å være hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Arbeidsgiver kan altså ikke styre bruken på samme måte som ved, for eksempel fri ved tilvenning til barnehagen, enten rettigheten gis med eller uten løn Hjemme med sykt barn Høsten og vinteren er i gang

Søk på krifa.no