Natt- og helligdagsarbeid

 

For nattarbeid og arbeid på søn- og helgedager gir loven særskilte bestemmelser i arbeidsmiljøloven §§ 10-11 og 10-10. Hensikten med disse regler er å begrense bruken av slikt arbeid. Loven angir derfor at de kun er adgang til å gjøre bruk av arbeid til disse tider der hvor arbeidets art gjør det nødvendig.

 

Nattarbeid er mellom kl. 21 og 06, dog ikke arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og 00.00, jfr. aml. § 10-11 (1).

 

Helgedager er ikke definert i arbeidsmiljøloven, men i lov om helligdager og helligdagsfred av 24. februar 1995 nr. 12 § 2 er det angitt hvilke dager som er helligdager, jfr. også lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager av 26.april 1947 nr. 1.

 

Som hovedregel skal det være arbeidsfri fra kl 18.00 dagen før en søn- eler helligdag og til kl.22 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra 15.00 til 22.00 dagen før neste virkedag (aml. § 10-10 (1)).