Krifa-bloggen

Krifa er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerforening som spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uansett yrkesgruppe og stilling.

Eldre opplever mer mestring enn yngre

23 / 02 / 2018

2018 02 21 10 07 34 Happy Blue Collar Worker Photo By David Siglin @dsiglin On Unsplash

– Mestring handler om gleden ved å gjøre noe vi er flinke til. Dette er den nest viktigst faktoren for god arbeidslyst, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Når opplevde du mestring sist? 

Å oppleve mestring i arbeidslivet skjer når man føler seg kompetent i møte med arbeidsoppgavene. Dette skjer når ferdigheter samsvarer med oppgavene man skal løse. Når du opplever denne følelsen fører det til god arbeidslyst. Man ønsker å gjøre mer! Noen ganger opplever man til og med en flyt i arbeidet som gjør at man glemmer følelsen av tid og selvbevissthet. Husker du sist gang?

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Eldre opplever mer mestring enn yngre

God Arbeidslyst Indeks 2017 viser at jo eldre arbeidstaker du er, jo mer mestringsfølelse vil du oppleve. Hvorfor er det slik? Man skulle kanskje tro det var motsatt i en tid hvor teknologien springer frem i en hastighet som aldri før.

En av forklaring kan være at du blir bedre på det du gjør jo lengre du jobber med det. Har du noen gang konkurrert mot en snekker i å hamre spiker i en planke? 

En annen forklaring kan være at du blir bedre til å matche oppgavene med ferdighetene – ved at du er mer bevisst på hva du er god til og hva du ikke er så god til. Det er ikke bare i jobbintervju det er lurt å kjenne sine sterkeste og svakeste sider.

Les om våre medlemsfordeler: Karriereveiledning

De seks viktigste faktorene

Vi vil fremover gå litt nærmere inn på disse de seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst:

 • Meningsfylt arbeid
 • Mestring i jobben
 • Balanse mellom arbeid og privatliv
 • Kollegene våre
 • Resultatene vi bidrar til
 • Ledelsen

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfo

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

- Er jobben din meningsfull?

26 / 01 / 2018

Shutterstock 293143640

– Den viktigste årsaken til god arbeidslyst er opplevelsen av å ha et meningsfylt arbeid, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Vi ønsker at alle våre medlemmer opplever så god arbeidslyst og lykke som overhodet mulig. Er du bevisst på hva som gir deg mening i arbeidshverdagen? Er lederen din flink til å sette ord på hvordan du bidrar til bedriftens måloppnåelse?

Har du lyst til å bli medlem hos oss? Bli medlem!

I høst hadde «God Arbeidslyst Indeks 2017» Norgespremiere. Rapporten synliggjør hvor viktig arbeidslyst er for at arbeidstakere skal føle lykke og glede generelt i livet og hva som skal til for å bedre arbeidslysten. Men hvordan påvirker dette din hverdag? 

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Mer mening gir mer arbeidslyst

For nordmenn er det viktig å utrette noe for seg selv og andre, å føle seg stolt over arbeidet sitt og oppleve arbeidsoppgavene sine som relevante.

Ved å øke de ansattes følelse av mening i arbeidet, får man samtidig arbeidslysten til å vokse. Å øke det meningsfylte aspektet ved arbeidet kan derfor være en oversett mulighet til å heve arbeidslysten på norske arbeidsplasser. Dette viser hvordan arbeidslyst handler om mye mer enn for eksempel høydejusterbare bord, og at det ikke nødvendigvis trenger å være noe som medfører høye kostnader for selskapet.

De seks viktigste faktorene

Vi vil fremover gå litt nærmere inn på disse de seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst:

 • Meningsfylt arbeid
 • Mestring i jobben
 • Balanse mellom arbeid og privatliv
 • Kollegene våre
 • Resultatene vi bidrar til
 • Ledelsen

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

Bli medlem!

Trykk her eller send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Les om våre medlemsfo

Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

Er du opptatt av fast ansettelse?

19 / 01 / 2018

selvangivelse img

Krifa hjelper våre medlemmer - arbeidstakere i alle slags jobber. Hva kan vi gjøre for deg?

Både for arbeidstaker og arbeidsgiver er forutsigbarhet viktig for å skape verdi over tid. Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Les også: Vi er opptatt av deg og dine behov

Regjeringen forteller om sine prioriteringer fremover i sin politiske plattform. Noen av punktene som blir prioritert er:

Regjeringens mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Dette er avgjørende for å sikre velferdssamfunnets bærekraft.

Et velfungerende arbeidsmarked er også avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner. Det må alltid lønne seg å jobbe. Flere må stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Samtidig skal regjeringen arbeide for at velferdssystemene evner å hjelpe dem som trenger det aller mest. Les hele den politiske plattformen her!

Her er noen av de mest spennende kulepunktene i erklæringen:

 • Beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven.
 • Arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
 • Styrke innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet.
 • Videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
 • Innrette trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid.
 • Øke arbeidsmarkedskompetansen og kompetansen om ungdommers utfordringer og muligheter hos NAV.
 • Vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser.
 • Bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet.

Krifa er en arbeidstakerforening for alle. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med utfordringene de måtte møte. Det er derfor vi eksisterer.

Bli Krifa-medlem!

Send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Vi er opptatt av deg og dine behov!

05 / 01 / 2018

krifa-annerledes

Ønsker du en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av deg og dine behov, bør du også velge Krifa.

«Krifa har bistått meg flere ganger i både smått og stort. Jeg har fått både juridisk bistand og oppmuntrende presentasjon både til meg og mine kolleger vedrørende godt arbeidsmiljø. Fortsett med å være verdens beste fagforening.», fortalte en HR-sjef.

Krifa er en arbeidstakerforening for alle. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med utfordringene de måtte møte. Det er derfor vi eksisterer.

Les også: Er dette julegaven din i år?

«Takk for hjelp til stillingsutvidelse. Enkelt, lite pes og levert med profesjonalitet. Dere leverer! Genialt! Kjempefornøyd!», fortalte Bjarte fra Midt-Norge.

- Slike historier hører jeg stadig fra våre medlemmer. De gir meg mening og god arbeidslyst, og jeg tror vi kan hjelpe enda flere, sier daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman.

«Jeg hadde aldri trodd jeg skulle fått så god oppfølging som jeg har fått, og er evig takknemlig. Fast stilling og erstatning hadde ikke vært mulig uten deres hjelp. At konflikten ble håndtert på den måten den ble, gjør at jeg kan gå på jobb hver dag å møte disse menneskene. Før synes jeg synd på de som måtte involvere en fagforening, nå synes jeg synd på de som ikke er organisert.», fortalte en lærer fra Vestlandet.

Les også: Helseforsikring til Krifa-medlemmer

Uansett hva slags stilling man har, og utfordringer man møter som arbeidstaker, er Krifa der for deg.

Bli Krifa-medlem! Send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Bli Krifa-medlem! Send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Er dette julegaven din i år?

20 / 12 / 2017

Krifa God Jul

Vi ønsker og unner hverandre det beste i julen. Kanskje unner du noen andre fordelene du har ved å være Krifa-medlem?  

- Alle våre goder ønsker vi å dele med flest mulig, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Vi unner deg en frisk familie, og samarbeider derfor med Vertikal Helse og norsk Tannhelseforsikring som tilbyr deg gode helseforsikringer. Vi ønsker å beskytte dine rettigheter som arbeidstaker og samarbeider med advokater i Bing Hodneland om du trenger en rettslig prosess. Og for å gi deg den beste karriereveiledningen samarbeider vi med CoachTeam. Dette er noen av fordelene ved å være Krifa-medlem.

Les også: Mer om våre medlemsfordeler

Hvorfor disse fordelene?

Krifa spesialiserer seg på individets behov. Alle kan være medlem uavhengig av yrkesgruppe eller ansiennitet. I løpet av en karriere bytter man stadig oftere jobb, og kanskje til og med bransje. Derfor fokuserer vi på deg, hvor enn i arbeidslivet du måtte være. Vårt fokus er dialog og løsning, fremfor kamp og konflikt. Men vi er til hjelp når konflikt likevel inntreffer. Vi hjelper deg med juridisk bistand og karriererådgivning. Vi er partipolitisk uavhengige, og vil aldri bruke din kontingent til partistøtte. Krifa er en venn for arbeidslivet.

Fra vikar-stilling til fast stilling

Krifa tilbyr juridisk bistand som medlemmer kan komme i direkte kontakt med via mail, telefon eller chat på vår hjemmeside www.krifa.no. Ingen henvendelser er for små og ingen er for store. I tillegg har vi utvidet samarbeidet med Bing Hodneland Advokatselskap slik at du kan få en gratis time og eller reduserte priser for privat juridisk bistand. En av de som har fått hjelp hadde hatt vikar-stilling i 3,5 år og har nå fast stilling – med litt hjelp fra Krifa og Bing Hodneland.

Hva er dine karrieremuligheter?

Krifa tilbyr en time med en sertifisert og erfaren coach samt reduserte timepriser utover den første timen hvis du ønsker å drøfte dine karrieremuligheter.

Krifa først i Norge

Krifa tilbyr som første aktør i Norge privat helseforsikring til reduserte priser, uten at Krifa har noen økonomisk gevinst. Vi tror dette bidrar til økt livskvalitet og økt arbeidslyst ved at våre medlemmer kan unngå helsekø og få et redusert sykefraværet med riktig behandling til rett tid. Tilbudet gjelder medlemmer og familien.

Les også: Helseforsikring til Krifa-medlemmer

Er det et Krifa-medlemskap du skal gi i julegave i år? Send epost til [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Gi deg selv eller noen av dine et Krifa-medlemskap i julegave! 

Send oss en epost [email protected], ring oss på 22 72 00 20 eller chat med oss på www.krifa.no.

Oppsummerte fordeler:

 • Juridisk bistand
 • Tannhelseforsikring
 • Karriereveiledning
 • Pensjonsrådgivning
 • Bilutleie
 • Ferieleiligheter i Skagen
 • Lav kontingent

God Arbeidslyst Indeks – hvorfor og hvordan?

08 / 12 / 2017

shutterstock blogg

Det gode liv handler også om god arbeidslyst – og god arbeidslyst handler også om god forretningsdrift. 

"Vi ser at arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme. Derfor er det viktig å gjøre både ledere og arbeidstakere oppmerksomme på dette."

Hvordan påvirker arbeidslysten din livskvalitet? Hvordan påvirkes arbeidslysten av arbeidsplassen? I en tid da arbeid, identitet og privatliv er tett knyttet sammen ser vi at dette påvirker hverandre – positivt og negativt. Hvor viktig er lønn, arbeidsoppgaver, sjefen og kolleger for god arbeidslyst?

I forrige innlegg presenterte vi hovedlinjene av rapporten «God Arbeidslyst Indeks 2017» i forbindelse med frokostseminaret der rapporten fikk sin Norgespremiere. Medieoppmerksomheten vitner om stor interesse for hva som påvirker god arbeidslyst.

Grunnene til å sette fokuset på god arbeidslyst er mange

Hvorfor er god arbeidslyst viktig?

 • Har stor betydning for glede og lykke ellers i livet
 • Reduserer sykefravær
 • Øker produktivitet og innovasjon
 • Gir konkurransefortrinn, bedre fortjeneste og bedre bunnlinje
 • Gir økonomisk gevinst for ansatte, virksomheter og samfunnet
 • Gjør Norge lykkeligere

Les også: Norgespremiere - hemmeligheten bak god arbeidslyst

I rapporten løftes det frem flere studier som gir gode grunner til å sette fokus på arbeidslyst – spesielt gode frukter som innovasjon, produktivitet og lønnsomhet. Krifa utførte «God Arbeidslyst Indeks 2017» i Norge for å øke fokuset på nettopp dette. Vi ser at arbeidslyst preger hverdagen på jobb og hjemme. Derfor er det viktig å gjøre både ledere og arbeidstakere oppmerksomme på dette.

De seks viktigste faktorene

Rapporten identifiserer de viktigste faktorene for arbeidslyst og gir inspirasjon til hvordan man kan forbedre vilkårene på norske arbeidsplasser. De seks viktigste temaene som påvirker vår arbeidslyst i prioritert rekkefølge:

 • Meningsfylt arbeid
 • Mestring i jobben
 • Balanse mellom arbeid og privatliv
 • Kollegene våre
 • Resultatene vi bidrar til
 • Ledelsen

Les også: Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

Å investere i de ansattes trivsel på arbeidsplassen vil føre til mer innovative, produktive og lønnsømme bedrifter. Fremover vil Krifa løfte frem tema fra «God Arbeidslyst Indeks 2017» i denne bloggen. Følg med!

Ny studie: Nordmenn elsker kollegene sine - men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

15 / 11 / 2017

Krifa God Arbeidslyst Ed

En ny undersøkelse som er gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Krifa, viser at det er kollegene som scorer aller høyest på hva vi nordmenn er fornøyd med på jobben. 

 –Men den aller viktigste årsaken til god arbeidslyst er at man opplever jobben som meningsfull, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

Rapporten «God Arbeidslyst Indeks 2017» baserer seg på en landsrepresentativ undersøkelse der arbeidstakere blir spurt om hva som har størst betydning for arbeidslysten deres. Rapporten synliggjør hvor viktig arbeidslyst er for at arbeidstakere skal føle lykke og glede generelt i livet. 

Arbeidslyst = bedre resultater

Samtidig avdekker rapporten hva som må til for å bedre arbeidslysten: 

–Undersøkelsen blir derfor relevant også for resultatene – og til sist bunnlinjen i virksomheten, sier Krifa-leder Kristin Fjellman.

Meningsfullt arbeid på topp

Det er opplevelsen av å utføre et meningsfullt arbeid som topper listen over hva som er viktigst for nordmenns arbeidslyst. Her er listen over de seks viktigste temaene i prioritert rekkefølge.

 1. Meningsfylt arbeid
 2. Mestring i jobben
 3. Balanse mellom arbeid og privatliv
 4. Kollegene våre
 5. Resultatene vi bidrar til
 6. Ledelsen

Kolleger scorer topp

Når man ser på hvor fornøyd nordmenn er med de seks kategoriene, spriker tilfredsheten:

–På en skala fra 0-100 er det kollegene våre som scorer aller best i undersøkelsen, med hele 76 poeng. Nest best score får opplevelsen av å ha et meningsfylt arbeid, med 73 poeng, forteller Kristin Fjellman som er leder i arbeidstakerorganisasjonen Krifa Norge. Minst tilfreds er nordmenn med balansen arbeid og privatliv, med en score på kun 63 av 100 poeng.

– Den viktigste årsaken til god arbeidslyst er opplevelsen av å ha et meningsfylt arbeid. Det er derfor hyggelig at dette får en så høy score blant norske arbeidstakere. Dette er en viktig årsak til motivasjonen for å gå på jobb og trives i livet for øvrig, sier Fjellman.

Lønn mindre avgjørende

Lønnens betydning for arbeidslyst kommer faktisk utenfor de aller viktigste årsakene til hva som skaper god arbeidslyst og trivsel i hverdagen. Dette indikerer at lønn i større grad er blitt en «hygienefaktor» i Norge – og er mindre avgjørende for den generelle arbeidslysten.

–I sum viser undersøkelsen at nordmenn er genuint interessert i å ha en meningsfull jobb som skaper gode resultater sammen med gode kolleger. Dette skaper arbeidslyst som igjen virker positivt inn på verdiskapningen, sier Krifa Norge-leder Kristin Fjellman.

Hva er God Arbeidslyst Indeks – og hvorfor er det viktig?

Bedre livskvalitet

God Arbeidslyst Indeks 2017 handler om å forstå hvordan vi kan skape de beste rammene for et godt arbeidsliv. Det handler om at vi fortløpende kan ta temperaturen på arbeidslysten på norske arbeidsplasser, at vi kan måle den fremover - og hvordan vi kan gjøre det enda bedre.

Rapporten identifiserer de viktigste faktorene for arbeidslyst og gir inspirasjon til hvordan man kan forbedre vilkårene på norske arbeidsplasser. I en tid da arbeid, identitet og privatliv er tett knyttet sammen vil en undersøkelse av nordmenns arbeidslyst kunne gi et interessant og viktig innblikk i betingelsene for vår generelle livskvalitet.

Godt for verdiskapningen

God arbeidslyst kan merkes på bunnlinjen. Sammenhengen mellom arbeidslyst og økonomiske

resultater er blant annet understreket i World Happiness Report, som utgis av Earth Institute ved Columbia University, på vegne av FN.

Forskningsresultater tyder på at bedrifter som klarer å sette arbeidslyst i sentrum opplever mindre fravær. For eksempel viser rapporten «Arbeidsmiljø sett med virksomhetsøkonomiske briller», utarbeidet av COWI, at ansatte som ikke føler at de får brukt sine evner i praksis har mer enn tre ganger så høyt sykefravær enn personer som opplever gode muligheter til å bruke evnene sine.

Undersøkelser viser også at virksomheter med fornøyde ansatte klarer seg bedre enn konkurrentene. God arbeidslyst har vist seg å ha betydning når det gjelder å tiltrekke seg kunder – og glade ansatte yter bedre kundeservice.

Derfor konkluderer forskningen på feltet med at arbeidsglede øker bedrifters fortjeneste. Den gode arbeidslysten har ikke bare betydning for kvaliteten på livet vi lever, men innebærer også økonomisk gevinst som kommer både de ansatte og virksomheten til gode – og samfunnet som helhet.

Rapporten er utviklet i samarbeid med Kantar Gallup og den danske tankesmien, Institutt for Lykkeforskning. Metodikken som er benyttet baserer seg på anerkjent forskning, og har i flere år vært publisert i Danmark. 

Kontaktinfo - for ytterligere kommentarer

Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge: 474 57 620 / [email protected]

www.krifa.no


Les rapporten

» Last ned God Arbeidslyst Indeks 2017 (PDF)

De som har gjennoført studien

KRIFA vil at folk skal oppleve trivsel og glede i arbeidet sitt. Vi vil være en samarbeidspartner for medlemmene våre, både når ting går bra og når det oppstår problemer. Vi vil være der når de ønsker å utvikle seg og inspireres. Men også når de trenger en samtale i en vanskelig tid, når det skal involveres advokater eller når det er vanskelig å finne en jobb. Vi jobber hver dag for å fremme god arbeidslyst for medlemmene våre, på arbeidsplasser og i samfunnet generelt. Det er drømmen vår. Les mer på www.krifa.no

INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING er en uavhengig dansk tankesmie som leverer forskningsbasert kunnskap om trivsel, glede og livskvalitet. Vi er opptatt av tre spørsmål: Hvordan måles lykke, hvorfor er noen mennesker lykkeligere enn andre og hvordan kan vi forbedre livskvaliteten?

Les mer på www.happinessresearchinstitute.com

GALLUP har vært i dialog med den norske befolkningen siden 1946 og er bransjens største leverandør av intervjudata. Undersøkelser fungerer som et talerør for forbrukere og innbyggere.

Les mer på www.tns-gallup.no

Norgespremiere - hemmeligheten bak god arbeidslyst

04 / 11 / 2017

Arbeidslyst

Hold av 15. november til et spennende frokostseminar: Krifa presenterer fersk rapport om god arbeidslyst.

Program

God arbeidslyst

Kristin Fjellman, Krifa

Kristin Fjellman presenterer «God Arbeidslyst, Index 2017» en fersk rapport som gir et nytt og unikt innblikk i nordmenns arbeidssituasjon. Rapporten dokumenterer effekten av god arbeidslyst og hvilke faktorer som påvirker mest.

Kristin Fjellman er i dag daglig leder i Krifa. Kristin har bodd flere år i utlandet og har bred erfaring fra musikk- og underholdningsbransjen. Hun har også lang erfaring fra organisasjons- og forretningsliv, både som leder og ansatt. 

«Slik takler du primadonnaer – og andre vanskelige kolleger»

Per Henrik Stenstrøm

Per Henrik tar i sitt kritikerroste foredrag «Slik takler du primadonnaer – og andre vanskelige kolleger», tak i flere faktorer som påvirker arbeidslyst og arbeidsmiljø. Dette gjør han på en sterkt engasjerende og humoristiske måte.

Per Henrik Stenstrøm har vært programleder på tv og radio en årrekke. Han er en populær og prisbelønt foredragsholder som stråler fra scenen. Han har i mange år vært redaktør og hatt medietrening og kurs for politikere, næringslivsledere, firmaer og organisasjoner.Påmelding på Facebook, eller ved å sende navn og epost til [email protected]. Eposten vil ikke bli besvart, men registrert. 

Tid

Onsdag 15.11.17
Kl. 08.30 – 10.00
Servering fra kl. 08.00 

Sted

Storsalen
Staffeldts gate 4,
Inngang i Sven Bruns gate, 
0166 Oslo

Har du rett til lønnsøkning?

19 / 10 / 2017

Loenn

Vi får ofte spørsmål om lønn av våre medlemmer, og en gjenganger er om man har rett til lønnsøkning.

Det generelle utgangspunkt når det gjelder rett til lønn er det som er avtalt om lønn i arbeidsavtalen. I realiteten er retten til et visst lønnsnivå og lønnsøkning mer sammensatt.

Virksomheter med tariffavtale

I offentlig sektor er arbeidstakers lønn regulert av tariffavtale. Dette gjelder også for mange private virksomheter. Den enkelte arbeidstakers rett til lønn er her standardisert etter stillingskategori, kompetanse og ansiennitet. I tillegg kommer jevnlige lønnsøkninger etter sentrale forhandlinger mellom tariffpartene, samt lokale forhandlinger der de tillitsvalgte normalt forhandler på vegne av arbeidstakerne. 

Krifa er per i dag ikke part i tariffavtale, men vi bistår våre medlemmer med utarbeidelse av lønnskrav som fremmes overfor arbeidsgiver.

Private virksomheter uten tariffavtale

I private virksomheter der det ikke foreligger tariffavtale, vil arbeidsavtalen danne utgangspunkt for retten til lønn. Mange arbeidstakere har en oppfatning av at man likevel har krav på en jevnlig lønnsjustering. Dette er ikke riktig rent juridisk sett. Det vil være arbeidsavtalen som danner utgangspunkt for retten til lønn, og står det ikke noe her om rett til lønnsjustering, er lønnen som er avtalt ved kontraktsinngåelse bindende for begge parter.

Det er viktig å bemerke at rett til lønnsjustering for arbeidstaker også kan fremgå av annen dokumentasjon enn arbeidsavtalen, f.eks. personreglement eller andre interne retningslinjer.

En rett til lønnsjustering betyr ikke nødvendigvis at man har krav på forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan rent rettslig sett fastsette lønnsjusteringen selv, og arbeidstaker blir deretter skriftlig meddelt resultatet.

Lønnsforhandling

Resultatet av at arbeidstakere i en del private virksomheter ikke har rett til lønnsjustering, er at lønnen står stille over flere år. I realiteten blir lønnen lavere i takt med prisveksten i samfunnet. I slike tilfeller anbefaler vi arbeidstaker å be om en lønnssamtale med leder, og å begrunne en lønnsøkning best mulig. Det er viktig å belyse i størst mulig grad hvorfor man er en verdifull ressurs for arbeidsgiver, og man kan gjerne vise til lønnsstatistikk og prisvekst.

Krifa bistår deg gjerne med en lønnsevaluering og tips til lønnsforhandlinger. Kontakt oss på telefonnummer 22720020 eller e-post [email protected]

Sluttpakke ga etterlønn i 9 måneder

13 / 10 / 2017

Shutterstock 217771000

Noen ganger er man uheldig og havner i et dårlig arbeidsforhold. Et medlem kontaktet oss og fortalte om en arbeidssituasjon som ikke var holdbar. En gjennomgang viste at arbeidsgiver ikke hadde hatt forsvarlig saksbehandling i flere prosesser og dette gikk ut over den ansatte.

Krifa gikk inn i forhandlinger med arbeidsgiver og arbeidsforholdet mellom partene ble avsluttet gjennom en sluttavtale. Saken krevde mange runder før partene til slutt ble enige. Det ble tilbudt etterlønn i 9 måneder. I tillegg fikk vedkommende beregnet feriepenger, pensjon og beholdt forsikringer av deler av utbetalingen. Utbetalingene skulle skje uavhengig av om vedkommende mottok annen inntekt. Dette takket medlemmet ja til. Krifa er glade for at personen nå kan bruke tiden på å legge dette bak seg og glede seg over ny jobb, vel vitende om at det i 9 måneder fremover blir dobbel inntekt. Da er man sikret økonomisk og har samtidig fått muligheten til å opparbeide bufferkonto, nedbetale gjeld eller lignende.

Det er ingen selvfølge å få en sluttavtale ved konflikter i et arbeidsforhold. Samtidig kan det være en god løsning for alle parter, og Krifa bistår selvsagt gjerne deg som medlem. Ta kontakt om du opplever konflikter på din arbeidsplass – for de kan i mange tilfeller løses slik at du igjen kan oppleve god arbeidslyst på din arbeidsplass.  

Neste side